Dagens PS

Nytt svenskt fordonsnätverk ska påverka lagstiftningen

– De fordonsintresserades frågor bevakas av ett antal ideella organisationer. Dessa samlas nu i ett nätverk för att med gemensamma krafter påverka inom områden som berör konsumenter och hobbyaktiva, säger Karl Ask, Motorhistoriska riksförbundet, och Heléne Lilja, Riksförbundet M Sverige. (Foto: TT)
"De fordonsintresserades frågor bevakas av ett antal ideella organisationer. Dessa samlas nu i ett nätverk för att med gemensamma krafter påverka inom områden som berör konsumenter och hobbyaktiva", säger Karl Ask, Motorhistoriska riksförbundet, och Heléne Lilja, Riksförbundet M Sverige. (Foto: TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 juni 2024Publicerad: 10 juni 2024

“Nätverk på gemensam väg” samlar alla med intresse för fordon. Här möts bil- och mc-konsumenter, fordonsrenoverare, byggare och motorsportentusiaster. Det här berör miljontals bilintresserade svenskar.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Karl Ask från Motorhistoriska riksförbundet och Heléne Lilja från Riksförbundet M Sverige förklarar:

“De fordonsintresserades frågor bevakas av ett antal ideella organisationer. Dessa samlas nu i ett nätverk för att med gemensamma krafter påverka inom områden som berör konsumenter och hobbyaktiva.”

Fordon spelar en nyckelroll i vårt samhälle. De gör det möjligt för arbete, fritid och familjeliv att fungera smidigt. Dessutom är de ett stort intresse för hundratusentals svenskar som älskar allt från motorsport till renovering av historiska fordon.

Trots detta har fordon på väg nyligen ifrågasatts, både som nyttoföremål och som fritidsintresse, och ofta kritiserats på felaktiga grunder.

Fordon håller folk samman

Det rörliga kulturarvet engagerar mängder av människor.

Genom sitt intresse får de en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang, utvecklar färdigheter och berikar det svenska kulturarvet.

Motorsporten – från ungdomsverksamhet som karting och motocross till professionella sportutövare – har stark folklig förankring.

ANNONS
I ett försök att rädda motorsporten startar Riksorganisationen M ett nytt nätverk. (Fotot: TT)
I ett försök att rädda motorsporten startar Riksorganisationen M ett nytt nätverk. (Fotot: TT)

Den lockar många utövare och stor publik samt bidrar till teknisk utveckling. Detsamma gäller för dem som bygger om bilar och motorcyklar eller skapar egna, amatörbyggda fordon.

Till detta hör de miljontals bilister och motorcyklister som dagligen pendlar.

Fordonsintresset skapar också kunnande och färdigheter inom fordonsbranschen, särskilt för yngre människor. Renovering, underhåll och reparation av olika fordon samt motorsporten representerar stora ekonomiska värden.

Fordon på väg fyller många viktiga funktioner i samhället.

ANNONS

Senaste nytt

Fler organisationer går samman

Många fordonsägare är anslutna till olika intresseorganisationer som bevakar fordons- och trafikpolitiska frågor. Dessa organisationer strävar efter att underlätta för konsumenter, förenkla bevarandet av historiska fordon och möjliggöra utövandet av motorsport.

Ibland berörs organisationerna av samma fråga men på olika sätt. Ett aktuellt exempel är ELV-förordningen om uttjänta fordon, som riskerar att drabba både fordonsintresserade och konsumenter.

ANNONS

För att motverka försvårande lagstiftning, underlätta fordonshobbyn och förenkla ägandet av bilar, motorcyklar och andra fordon, har flera organisationer nu samlats i ett nätverk. Nätverket samlar hundratusentals medlemmar och arbetar för frågor som berör miljontals fordonsägare.

Genom delad expertis och en gemensam röst ska “Nätverk på gemensam väg” verka för ett regelverk och en lagstiftning som tar hänsyn till behoven och intressena hos Sveriges alla fordonsägare.

Dessa ingår i nätverket

  • American Car Club Sweden (ACCS)
  • Motorhistoriska riksförbundet (MHRF)
  • Organisationen Testa i Sverige
  • Riksförbundet M Sverige
  • Svenska bilsportförbundet (SBF)
  • Svenska motorsportförbundet (Svemo)
  • Sveriges fordonsbyggares riksorganisation (SFRO)
  • Sveriges motorcyklister (SMC)
  • Swedish Street Rod Association (SSRA)
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS