Vinnova beviljar anslag till Swedish AI Precision Pathology för utveckling och implementering av AI-baserad diagnostik i cancervården.

ANNONS

Swedish AI Precision Pathology, SwAIPP, är en innovationsmiljö som drivs i samarbete mellan Karolinska institutet, Bröstcancerförbundet, Helseplan AB, Microsoft Sverige AB, Philips AB,  Prevas AB (MEDQURE), Roche Diagnostics AB, Stratipath AB samt regionerna Kalmar, Västmanland och Skåne.

Det beviljade anslaget är cirka 20 miljoner kronor som ska tilldelas innovationsmiljön SwAIPP under 2,5 år. Det huvudsakliga sättet att diagnosticera cancer och vägleda behandlingen är i dag patologibedömning, men den har stor osäkerhet. Nya behandlingar och precisionsmedicin gör att efterfrågan på mer exakt diagnostik ökar.

Bättre behandling och ökad överlevnad

”Varje år drabbas 9 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Kan dessa få en mer utvecklad diagnostik och därmed bättre förutsättningar för individanpassad behandling, så innebär det ökad överlevnad och ökad livskvalité för kvinnorna och stor nytta för deras anhöriga och för samhället, säger Susanne Dieroff Hay på Bröstcancerförbundet i ett pressmeddelande.

SwAIPP-innovationsmiljön utvecklar nya diagnostiska lösningar som är baserade på artificiell intelligens, AI, som möjliggör en mer exakt diagnostik som är jämförbar med molekylära analyser, men till en bråkdel av kostnaden. Det gör att fler patienter kan få diagnos på kortare tid och med bättre precision. SwAIPP kommer till en början använda bröstcancer som principiell cancerform.

Storskalig implementering

”Målet är att storskaligt kunna implementera AI-baserad diagnostik inom patologi. Detta hoppas vi uppnå genom att sammanföra kunskap och lösningar från alla de ingående parterna”, säger Mattias Rantalainen i pressmeddelandet. Han är koordinator för SwAIPP, forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet och CTO på Stratipath.

Projektet leds av Karolinska institutet patologklinikerna i de medverkande regionerna bidrar med klinisk kompetens och miljöer för implementering och utvärdering av de AI-baserade diagnostiska applikationerna som utvecklas av Stratipath och Roche.

Även för andra cencerformer

Målsättningen är att den AI-diagnosticeringsprocess som tas fram i framtiden också ska kunna användas för andra cencerformer.

ANNONS
ANNONS

”Produkten har en hög innovationsnivå, med bland annat AI element, vilket gör att vi som regulatory konsulter måste hållas oss ajour med kommande uppdateringar i regelverk och standarder för att säkerställa compliance för produkten, säger Micael Johansson i pressmeddelandet, han är Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas, som leder det regulatoriska arbetet.

Läs mer: Vinnova stärker Sverige som Life Science-nation [Dagens PS]