En stor studie visar att vaccinen är mindre effektiva mot deltavarianten och att effektiviteten i Pfizer Biontechs vaccin ebbar ut med tiden.

ANNONS

En stor brittisk studie visar att vaccinen mot covid-19 är mindre effektiva mot deltavarianten. Pfizer Biontechs vaccin förlorade sin effektivitet 90 dagar efter fullvaccinering, men vaccinet höll ändå bort majoriteten av covidinfektioner, det gjorde även Astra Zenecas vaccin.

Koen Pouwels, en senior forskare vid Oxford University som hjälpt till att leda studien, menar att ungefär fyra och en halv månad efter den andra dosen av Pfizer Biontechs vaccin mot covid-19 kommer skyddseffekten troligtvis ligga i linje med Astra Zenecas vaccins skyddsnivå. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i Astras vaccins effektivitet över tid.

Samma mängd virus i kroppen

Studien visade också att vaccinerade personer som blev infekterade med deltavarianten hade ungefär samma mängd virus i kroppen som icke vaccinerade. Resultaten kommer troligtvis göra att fler propagerar för att en påfyllnadsdos med vaccin behövs, trots att många länder fortfarande inte har tillräckligt med vaccin för att ge sina befolkningar en första dos.

”Vi ser här verkliga uppgifter om hur två vacciner presterar, snarare än data från kliniska prövningar, och alla uppsättningar med data visar hur deltavarianten har dämpat effektiviteten hos både Pfizer- och AstraZeneca-sprutor”, säger Simon Clarke, docent i cellulär mikrobiologi vid University of Reading, till Bloomberg.

Har analyserat mer än 3 miljoner test

I den brittiska studien från Oxford University och Office for National Statistics har mer än 3 miljoner PCR-test från slumpvis utvalda människor analyserats för att få en bild av smittomönstret när deltavarianten blev dominant i landet.

På onsdagen meddelade USA att amerikaner som är fullvaccinerade med Pfizer Biontechs eller Modernas vaccin kommer kunna få en tredje dos efter åtta månader. I Storbritannien har  myndigheterna ännu inte bestämt hur en påfyllnadsdos ska ges.

Når kanske aldrig flockimmunitet

I Israel började man ge en tredje dos av Pfizer Biontechs vaccin i augusti och hittills visar det sig ha varit effektivt för personer över 60, men det finns risk för att världen aldrig kommer nå flockimmunitet mot covid-19.

ANNONS
ANNONS

”Förhoppningen var att ovaccinerade människor skulle kunna skyddas genom att vaccinera många människor,” säger Sarah Walker till Bloomberg. Hon är professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid Oxford och hjälpte till att leda studien, hon menar att resultaten ytterligare ifrågasätter möjligheten att uppnå flockimmunitet via vaccination.

Läs mer: Nio frågor om vaccin mot covid-19 och nio svar [Dagens PS]