Kan man sprida covid-19-viruset fast att man har tagit är vaccin? Vad är det för skillnad mellan en och två doser? Frågorna är många och här är svar på några.

ANNONS

Nu kan landets 16–17-åringar får sin första dos vaccin mot covid-19, men många är fortfarande osäkra på hur väl vaccinet skyddar eller på om man kan bli sjuk fast man är vaccinerad. Frågorna är många och Svenska Dagbladet försöker svara.

Kan man bli sjuk fast man är vaccinerad?

Enligt Folkhälsomyndigheten, Fohm, är andelen svenskar som har smittats mer än tre veckor efter en första dos vaccin väldigt låg och bland vaccinerade är dödsfallen extremt få.

”I USA har man konstaterat att det är 25 gånger mindre risk att hamna på sjukhus om man är vaccinerad gentemot om man är ovaccinerad. Runt om i hela världen ser vi en väldigt tydlig effekt av vaccinationen, även där man har spridning av deltavarianten”, säger professor Matti Sällberg, som forskar på vaccin vid Karolinska institutet, till SvD.

I de länder där många människor är vaccinerade ser man inte ökade dödstal parallellt med ökad smittspridning, som man gjorde tidigare. Matti Sällberg menar att det inte råder någon som helst tvekan om att vaccinen räddar liv.

Hur sjuk blir man om man är vaccinerad?

Enligt Fohm har drygt hälften av dem som, fram till mitten av juni, bekräftats smittade med viruset mer än två veckor efter den andra dosen vaccin, och alltså har fått en så kallad genombrottsinfektion, varit sjuka.

Bland de 0,5 procent av de sjuka som behövde intensivvård var medianåldern 72 år. Av dem som smittats efter två doser uppges 21 procent ha varit smittbärare utan symptom.

Vad är skillnaden mellan en och två doser?

För den som har fått två doser vaccin är risken att bli allvarligt sjuk väldigt liten, har man bara fått en dos är skyddseffekten mot allvarlig sjukdom och död lite sämre, men fortfarande hög, förklarar Matti Sällberg.

”Skyddseffekten ligger runt 70 procent för allvarlig sjukdom och död efter en dos och någonstans över 90 procent efter två doser”, säger han till SvD.

ANNONS
ANNONS

Fram till och med den 16 juni hade endast 0,30 procent av alla som vaccinerats med minst en dos bekräftats vara smittade med viruset, enligt Fohm:s statistik över vaccinering och infektion. Personer som fått en genombrottsinfektion, utgjorde 0,15 procent.

Vilka smittas trots två doser vaccin?

Hittills är det äldre som har smittats efter två doser vaccin, det beror enligt Fohm troligtvis på att äldre svarar sämre på vaccinationen och på att de vaccinerades först.

Förutom hos äldre har genombrottsinfektioner konstaterats i högre grad bland unga kvinnor, enligt Fohm beror det på att fler kvinnor arbetar inom vård och omsorg och oftare lämnar prov. Vårdarbetare riskerar även att exponeras för viruset på sitt jobb.

Kan vaccinerade sprida smittan?

En vaccinerad person kan sprida smitta, men kroppen utsöndrar mindre virus i och med att kroppens immunförsvar tar hand om viruset. En vaccinerad person är mindre smittsam, har mindre virus i kroppen och bär på det under en kortare tid än en ovaccinerad person.

Vilka sprider smittan mest nu?

Vecka 30 rapporterades 3 451 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en 30-procentig ökning sedan vecka 29. Enligt Fohm:s senaste lägesrapport från i fredags var 76 procent av de smittade under 40 år, färre än 20 procent i de åldersgrupperna är fullvaccinerade.

”Det är framför allt de ovaccinerade som blir sjuka just nu. Det här är just nu en pandemi bland icke-vaccinerade, säger Matti Sällberg till Svd.

Ska man vaccineras även om man har antikroppar?

Personer som nyligen har varit sjuka i covid-19 har enligt forskning ett skydd på cirka 70 procent, fyller man då på med vaccin blir skyddet upp mot 90–95 procent, enligt Matti Sällberg som tycker att man ska vaccinera sig så fort man är symptomfri.

Ska man vänta på flockimmunitet?

När en stor del av befolkningen har utvecklat immunitet uppstår så kallad flockimmunitet som skyddar ovaccinerade. Matti Sällberg anser dock inte att det är en bra strategi att vänta med vaccineringen tills andra har vaccinerat sig. Det är bättre att vaccinera sig och själv bidra till flockimmuniteten.

ANNONS
ANNONS

”Det är just därför man ska vaccinera sig – för att man vill vara med och bidra till samhället och se till att vi får en flockimmunitet. Varje person som inte vaccinerar sig motverkar till flockimmuniteten. Det är ett faktum”, säger han till SvD.

Han tillägger att även om upp till 90 procent av befolkningen är vaccinerad kan en ovaccinerad person fortfarande bli sjuk och dö.

Hur vanligt är det att vaccin inte skyddar helt?

Vaccin ger mycket sällan ett 100-procentigt skydd och slår ut en smitta helt och hållet, därför menar Matti Sällberg att det är viktigt att vaccineringen fortgår.

”Det finns egentligen inga vaccin som ger ett hundraprocentigt skydd mot infektion, men många av dem kan däremot ge ett närmare hundraprocentigt skydd mot allvarlig sjukdom och död”, säger han till SvD.

Läs mer: Pandemin är långt ifrån över enligt välkänd epidemiolog [Dagens PS]