Enligt en studie kan eventuellt ett experimentellt tuggummi reducera spridningen av det virus som orsakar covid-19.

ANNONS

Ett experimentellt tuggummi kan reducera mängden virus i saliv genom att det innehåller ett protein som ”fångar in” viruspartiklar och på så sätt begränsar mängden virus, vilket i sin tur kan minska spridningen när en infekterad person pratar, det skriver Reuters.

Tuggummit innehåller kopior av ett protein som finns på cellers yta och kallas ACE2. Viruset använder ACE2 för att ta sig in i celler och infektera dem.

Mängden virus minskade

Forskare vid University of Pennsylvania har i tidskriften Molecular Therapy rapporterat att de i provrörsexperiment använt saliv och svabbprover från personer som var infekterade med covid-19 och sett att viruspartiklar fäste på ACE2-receptorerna i tuggummit, vilket ledde till att virusmängden i proverna minskade med mer än 95 procent.

Enligt forskarna förstör inte tuggummit ACE2-proteinmolekylerna och de menar att tuggummit som reducerar virusmängden i saliv skulle kunna vara särskilt användbart i länder där vaccin ännu inte är tillgängliga.

Tuggummit känns och smakar som ett vanligt tuggummi och kan lagras i normal rumstemperatur under flera år. Mer forskning om det virusreducerande tuggummit behövs för att bekräfta forskarnas upptäckter och studiens resultat har ännu inte granskats av experter.

Påfyllnadsdos ger längre skydd 

Reuters skriver också om en annan studie som ännu inte har expertgranskats och som visar att skyddet från både Pfizers/Biontechs och Modernas mRNA-vaccin mot covid-19 kan räcka längre efter en påfyllnadsdos än efter två doser. Det tror forskare på grund av resultaten i en liten studie.

Forskarna mätte vaccinsvaret hos 33 friska medelålders vuxna som hade fått två doser vaccin för nio månader sedan. Jämfört med antikroppsnivåerna tidigt efter att de fått sin andra dos vaccin hade nivåerna minskat cirka tio gånger innan de fått en påfyllnadsdos.

ANNONS
ANNONS

Sex till tio dagar efter påfyllnadsdosen hade deras antikroppsnivåer ökat 25 gånger och var fem gånger så hög som efter den andra vaccindosen. Antikroppsnivåerna efter påfyllnadsdosen var 50 gånger högre hos de frivilliga som hade covid-19 innan de vaccinerades än de var efter deras infektioner. Det framgår av en rapport som nyligen publicerades i medRxiv.

Läs mer: EMA ger råd om användning av molnupiravir för covid-19 [Dagens PS]