Surgical Sciences AB har tecknat avtal om att förvärva alla aktier i Simbionix USA Corp. för motsvarande 2 650 miljoner kronor.

ANNONS

Det svenska bolaget Surgical Sciences tillverkar virtual reality-simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Bolaget har nu tecknat ett villkorat avtal om förvärv av alla aktier i Simbionox USA Corp. till en köpeskilling motsvarande 2 650 miljoner kronor.

Köpeskillingen ska betalas kontant och Surgical Sciences avser att genomföra en riktad nyemission för att finansiera köpet, som ger bolaget en ännu starkare ställning inom simulering för robotkirurgi.

Verksamt inom simulering och träning

Simbionix är verksamt inom simulering för träning av kirurger och andra medicinska specialister inom flertalet områden och har sin huvudsakliga av sin verksamhet i Tel Aviv, Israel. Bolagets verksamhet genererar intäkter från egna simulatorer, från robotkirurgi och från samarbeten med medicinteknikbolag.

”Det här förvärvet ska ses som en sammanslagning av två ledande aktörer för att accelerera möjligheterna att leverera nästa generations simuleringslösningar som skapar patientsäkerhet och värde till våra kunder. Vi har stor respekt för Simbionix kunnande och ser fram emot detta viktiga steg i att konsolidera vår växande nischmarknad”, säger Surgical Sciences vd Gisli Hennermark i ett pressmeddelande.

Förstärker och kompletterar verksamheten

Simbionix kompletterar och förstärker Surgical Sciences verksamhet och har ett bredare utbud av simulatorer inom produkter för undervisning inom områden som endovaskulära ingrepp, urologi, ortopedi och ultraljud.

Den nya koncernen kommer få en stark ställning som det ledande bolaget inom simulering för robotkirurgi. Efter förvärvet kommer koncernen ha cirka 210 anställda varav 75 är mjukvaruutvecklare.

Har visat tillväxt

Det amerikanska bolaget 3D Systems Corporations är säljare av Simbionix. I förvärvet ingår det israeliska bolaget Simbionix Ltd och dess amerikanska moderbolag Simbionix USA.

ANNONS
ANNONS

”Simbionix har varit en del av 3D Systems sedan 2014 och har visat tillväxt och framgång under denna tid”, säger 3D Systems vd och styrelseordförande Jeffrey Graves, i pressmeddelandet.

Surgical Science (SUS) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 

Läs mer: Sanofi förvärvar bioteknikbolaget Translate Bio [Dagens PS]