Personer som under lång tid lider av psykisk ohälsa som depression, ångest och bipolär sjukdom är biologiskt äldre än sin faktiska ålder.

ANNONS

Forskare vid King’s College i London tittade på metaboliter, små molekyler i blodet som pruduceras under metabolism, aminosyror, kolesterol och lipider, det skriver Fortune.

Psykisk ohälsa syns i blodet

De tittade på prover från över 110 000 invånare i Storbritannien och fann att psykisk ohälsa hade en ”metabolitprofil” som indikerade att personerna var äldre än de var.

”Till exempel hade personer med bipolär sjukdom blodmarkörer som indikerar att de var cirka två år äldre än sin kronologiska ålder”, säger Julian Mutz, en av forskarna bakom studien, skriver Fortune.

Kan dö 20 år tidigare

Resultaten kompletterar annan forskning av honom och andra som funnit att personer med psykiska störningar tenderar att leva kortare och ha fler hälsoproblem som exempelvis diabetes och hjärtsjukdomar.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan personer med svår psykisk ohälsa dö så mycket som 20 år för tidigt på grund av förebyggbara fysiska tillstånd.

ANNONS
ANNONS

Kan vidta åtgärder

Forskningen visar på möjligheten för läkare att spåra metabolitprofilerna hos personer som lider av psykiska tillstånd för att mäta effekten av eventuella hälsoinsatser.

Julian Mutz säger till Fortune att det finns åtgärder som patienter kan vidta för att bromsa det biologiska åldrandet.

Detta ökar det biologiska åldrandet

Sådant som bidrar till snabbare biologiskt åldrande hos personer med psykisk ohälsa är fysisk inaktivitet, rökning, överreaktion av det autonoma nervsystemet, kronigk låggradig inflammation och social isolering/ensamhet.

”Dessa faktorer är kända för att ha en negativ inverkan på hälsan, och att ta itu med dessa riskfaktorer skulle vara fördelaktigt”, säger Julian Mutz till Fortune.

Detta bromsar det biologiska åldrandet

Personer som lider av psykisk ohälsa kan bromsa sitt biologiska åldrande genom att öka sin fysiska aktivitet med regelbunden träning, sluta röka och skapa och upprätthålla positiva relationer med andra människor.

Sådana livsstilsförändringar skulle troligtvis även minska symptomen på psykisk ohälsa, men de är svåra att uppnå för människor som mår väldigt dåligt.

ANNONS
ANNONS

”Att behandla sina symtom på mental hälsa, oavsett om det är genom psykologiska, farmakologiska eller andra behandlingar, bör man alltid överväga tillsammans med sin läkare”, säger Julian Mutz till Fortune.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: En kall dusch är en ny het hälsotrend [Dagens PS]