Allvarliga covid-19-infektioner kan orsaka immunreaktioner som skadar nervceller i hjärnan och orsakar förvirring och minnesproblem.

ANNONS

Forskare vid Kings College i London har funnit att ett envist immunförsvar mot covid-19-viruset ökade dödligheten bland nervceller, neuroner, och påverkade väsentligt regenereringen i hjärnans hippocampus, ett område i hjärnan som är avgörande för minne och inlärning, det rapporterar The Guardian.

Forskarnas fynd är preliminära, men de tyder på att covid-19 kan utlösa neurologiska problem trots att viruset inte har infekterat själva hjärnan. Fynden kan vara vad som orsakar den hjärndimma, delirium och andra problem, som personer med postcovid upplever.

Mycket högre nivåer av ett immunprotein

”Dessa neurologiska symtom är mycket oroande för patienter och deras familjer, och förhoppningen är att vår forskning kan hjälpa till att identifiera vilka behandlingar som är mest lämpliga för att minska eller förebygga dessa symtom”, säger Carmine Pariante, till The Guardian. Han är professor i biologisk psykiatri vid KCL:s Institute of Psykiatri, och senior författare till studien.

I studien fann forskarna att personer som var infekterade med covid-19 hade 15 gånger högre nivåer än normalt av ett protein kallat IL-6 och som släpps ut av immunceller. Hos covid-patienter med delirium hittades en ännu större ökning av IL-6, de hade sex gånger högre nivåer än andra covid-patienter.

En tredjedel av inlagda covid-patienter får delirium

Genom att exponera labbodlade nervceller för patienternas blod, undersökte forskarna hur höga nivåer av IL-6 som behövs för att påverka hippocampus och fann att blod från patienter med delirium ökade neuronernas normala dödlighet och minskade genereringen av nya hjärnceller.

Delirium drabbar en tredjedel av alla som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 och det är den skada som de höga nivåerna av IL-6 ger som tros orsaka tillståndet.

De skadliga proteinerna kan blockeras

De skadliga effekterna spårades tillbaka till att IL-6 utlöser frisättningen av två relaterade immunproteiner, IL-12 och IL-13. Enligt Alessandra Borsini, studiens huvudförfattare, är proteinernas inverkan på genereringen av nya hjärnceller ”djupgående”, det skriver The Guardian.

Forskarna fann att när proteinerna blockerades skyddades hjärnceller från att skadas och Janus kinashämmare, som redan används för att lugna för kraftiga immunreaktioner mot covid-19, kan fungera mot de immunreaktioner som ger delirium.

ANNONS
ANNONS

”Vi tror att dessa proteiner är ansvariga för deliriumsymtomen hos akuta covid-patienter, och i allmänhet hos postovid-patienter som upplever neurologiska symtom”, säger Alessandra Borsini till The Guardian, och tillägger att det kan hjälpa att mäta nivåerna av immunproteiner hos patienter för att anpassa deras behandling.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny rapport: Miljontals fick långtidscovid i Europa [Dagens PS]