Covid-19 påverkar inte bara lungorna utan flera av kroppens organ, inklusive njurarna, nu har en ny studie fastställt hur.

ANNONS

Att viruset SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, kan bida till njurarna och infektera njurceller har länge varit känt, men man har inte känt till vad det är som orsakar skador på njurarna.

Nu har forskare vid RWTH Uniklinik Aachen i Tyskland, och Radboud university medical center i Nederländerna, funnit att viruset skadar njurarna genom att det orsakar ärrbildning, deras studie har publicerats i tidskriften Cell Stem Cell.

Hittat en pusselbit

Enligt studiens författare kan ärrvävnaden ge långsiktiga effekter på njurarnas funktion.

”I vår studie undersökte vi noggrant de kausala skadliga effekterna av coronaviruset på njurarna. De infekterade njurorganoiderna visar att viruset direkt orsakar cellskador, oberoende av immunförsvaret. Med detta arbete hittade vi en pusselbit som visar de skadliga effekterna viruset kan ha i kroppen”, säger Jitske Jansen vid Radboud University Medical Center, studiens huvudförfattare, till Radbound umc

Många covidpatienter drabbades

I en studie från år 2020 fann forskare att upp till hälften av dem som var inlagda på sjukhus på grund av covid-19 fick njursvikt och upp till 10 procent behövde dialys. År 2021 visade en studie på nästan 90 000 personer som överlevt covid-19, att de löpte större risk att drabbas av njurskador än personer som inte haft covid-19, det skriver IFL Science.

ANNONS
ANNONS

”Njurfibros, eller ärrbildning, är en allvarlig långtidskonsekvens som kan uppstå praktiskt taget efter varje skada på njuren och korrelerar med njurfunktionen. Vårt arbete visar ärrbildning på njurarna hos covid-19-patienter, vilket ger en förklaring till varför viruset kan orsaka försämrad njurfunktion, som har visats i andra studier. Långsiktiga uppföljningsstudier kommer att ge ytterligare insikter om njurrelaterade patologier orsakade av SARS-CoV-2“, säger forskaren Katharina Reimer vid RWTH Aachen Uniklinik till Radbound umc.

Läs mer: Covid ger antikroppar som kan attackera den egna kroppen [Dagens PS]