Enligt en ny studie kan bakterier från kött orsaka över en halv miljon urinvägsinfektioner i USA varje år. Det visar att antibiotikaresistenta bakterier från djurhållning kan spridas till människor.

ANNONS

Bakterien E. coli är oftast harmlös och del av en normal bakteriemiljö i människors och djurs tarmar, det skriver CNN.

Kan ge permanenta njurskador

Forskare har länge känt till att det finns en koppling mellan E. coli och infektioner i urinsystemet, inklusive njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör.

Urinvägsinfektioner orsakade av E. coli-bakterier kan orsaka permanenta njurskador, blodförgiftning och förträngningar i urinröret om de lämnas obehandlade.

I USA orsakar bakterien mellan sex och åtta miljoner urinvägsinfektioner varje år. Den nya studien tyder på att många fler av infektionerna kan vara kopplade till E. coli från kött än vi tidigare känt till.

Bakterier kan spridas via anus

När kött med E. coli-bakterier inte tillagas med ordentlig hygien kan infektioner uppstå när köttet passerar matsmältningssystemet och bajsas ut.

Anus närhet till urinvägarna gör att bakterier då kan komma in i urinvägarna och orsaka en infektion.

Enligt Office on Women’s Health drabbas kvinnor upp till 30 gånger oftare av urinvägsinfektioner än män.

ANNONS
ANNONS

Analyserade köttprover

I studien från George Washington University Milken Institute of Public Health analyserades data från köttprover från detljhandeln som samlats in under 2012.

Forskarna analyserade prover från kyckling, kalkon och fläsk från nio stora amerikanska livsmedelskedjor i Arizona och tog samtidigt urin- och blodprover från personer som lagts in på sjukhus med urinvägsinfektioner i området.

Det tog forskarna tio år att analyser datan, inklusive att spåra E. coli-bakteriernas ursprung. De bakteriestammar som dominerade år 2012 är dock desamma som nu.

Förklarar hur infektioner uppstår

Med hjälp av resultaten från analysen och en prediktiv modell uppskattade forskarna att 8 procent av alla 480 000–640 000 urinvägsinfektioner som varje år inträffar i USA kan orsakas av bakterier från kött.

Forskarna fann inga indikationer på att bakterier från kött orsakar en högre frekvens av urinvägsinfektioner, utan fick bara en förklaring till hur vissa infektioner uppstår.

Forskarna efterlyser mer kontroller av de patogener som finns i rått kött i livsmedelsbutiker och uppmanar folk att tvätta händerna när de hanterar och tillagar rått kött, samt att använda en separat yta för tillagning av rått kött.

Överanvändning av antibiotika

Studiens resultat belyser även överanvändnigen av antibiotika på djur i livsmedelsindustrin och ökningen av antibiotikaresistenta infektioner.

ANNONS
ANNONS

Enligt Craig Comiter, professor i urologi, obstetrik och gynekologi vid stanford University School of Medicine är bakterier associerade med kött kända för att vara särskilt resistenta mot behandling.

Resistenta bakterier i kött kan föras över till människor som äter köttet. och Craig Comiter tycker att forskare bör fokusera på antibiotikaanvändningen på djur.

”Kanske måste vi hitta ett sätt att göra hamburgare utan att ge djuren överdrivet mycket antibiotika”, säger han till CNN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: FN-rapport: Därför ökar antimikrobiell resistens [Dagens PS]