Vaccintillverkares vägran att avstå immateriella rättigheter och dela med sig av tekniken bakom covid-19-vaccin bidrar till en människorättskris.

ANNONS

I låginkomstländer är mindre än 1 procent av befolkningen fullvaccinerad, i rikare länder är 55 procent av befolkningen fullvaccinerad.

De sex tillverkarna av vaccin mot covid-19, Astra Zeneca, Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax och Pfizer har nekat att vara med i ett initiativ för att öka tillgången på vaccin i världen. Amnesty International konstaterar i en ny rapport att det här spär på en människorättskris utan motsvarighet.

Granskat sex vaccintillverkare

”Trots att de flesta vaccintillverkare får miljarder dollar i statligt stöd och förskottsbeställningar har de monopoliserat de immateriella rättigheterna, blockerat teknikdelningen och lobbat aggressivt mot åtgärder som skulle innebära en utökning av den globala tillverkningen av covid-19-vaccin”, säger Ulrika Sandberg sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige i ett pressmeddelande.

I sin rapport ”A Double Dose of Inequality: Pharma companies and the Covid-19 vaccines crisis” har Amnesty granskat de sex vaccintillverkarna och rapporten visar en mörk bild av en bransch som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Det som Amnesty har granskat är vaccintillverkarnas policyer för mänskliga rättigheter, deras prissättning på vaccin, hur rättvis fördelningen av vaccindoserna har varit, bolagens förteckningar av immateriella rättigheter, deras transparens och hur bolagen delar med sig av sin teknik och kunskap. Enligt Amnesty kan de konstatera att bolagen har misslyckats med att ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter.

ANNONS
ANNONS

Delar inte med sig

Av alla de 5,76 miljarder doser vaccin som har fördelats över hela världen har endast 0,3 procent hamnat i låginkomstländer. Medel- och höginkomstländer har samtidigt fått tillgång till mer än 79 procent av vaccinen, detta trots uppmaningar om att samarbeta med det globala vaccinsamarbetet Covax.

Alla sex vaccintillverkare som har granskats i rapporten har hittills vägrat att delta i internationellt samordnade initiativ vars syfte är att öka det globala vaccinutbudet genom att dela med sig av sin teknik och kunskap. De har inte heller gått med på att tillfälligt upphäva sina immateriella rättigheter.

Astra Zeneca, Pfizer och Biontech 

Astra Zeneca säljer sitt vaccin till självkostnadspris och bolaget har levererat det mesta av sitt vaccin till låginkomstländer. Bolaget har även frivilligt utfärdat licencer till andra vaccintillverkare, men de har vägrat att dela med sig av sin teknik och kunskap och motsatt sig TRIPS-avtalet.

Hittills har Pfizer och Biontech levererat nio gånger fler doser vaccin till Sverige än vad de sammanlagt levererat till låginkomstländer. Innan slutet av 2022 beräknas de ha tjänat mer än 86 miljarder dollar, motsvarande drygt 746 miljarder kronor.

Moderna och Johnson & Johnson 

Moderna har hittills inte levererat en enda dos vaccin till ett låginkomstland och inte förrän i slutet av 2022 kommer de ha levererat de flesta av sina utlovade vaccindoser till Covax. Innan slutet av 2022 väntas Moderna ha tjänat mer än 47 miljarder dollar, motsvarande nästan 408 miljarder kronor.

Även Johnson & Johnson säljer sitt vaccin till självkostnadspris men kommer inte ha levererat större delen av sina utlovade leveranser till Covax förrän 2022. Bolaget har även vägrat bevilja licens till en vacintillverkare i Kanada som erbjudit sig att tillverka mijontals doser som till största de skulle gå till Bolivia.

ANNONS
ANNONS

Novavax

Novavax vaccin är ännu inte godlkänt för användning men bolaget planerar att leverera två tredjedelar av sin produktion till Covax, däremot har bolaget vägrat dela med sig av sin teknik och kunskap och motsatt sig TRIPS-avtalet.

”Att se till att hela världen får tillgång till vaccin är vår enda väg ut ur denna kris. Företagen som skyndsamt tagit fram covid-vaccinen borde hyllas som hjältar men istället har de stora läkemedelsföretagen på en skamlöst vis avsiktligt blockerat möjligheten för andra att ta del av deras kunskap. Deras kohandel, till förmån för förmögna stater, har skapat en helt förutsägbar och fullständigt förödande vaccinbrist för så många andra länder, säger Agnès Callamard, generalsekreterare på Amnesty International i pressmeddelandet.

Läs mer: Sluta ge en tredje dos vaccin till slutet av året – WHO [Dagens PS]