Första kvartalet har inletts starkt av Astra Zeneca PLC med fortsatta investeringar i forskningsportföljen.

ANNONS

Astra Zenecas totala intäkter ökade med 60 procent till 11 390 miljoner dollar, drygt 112 204 miljoner kronor. Det speglar tillväxten i hela bolaget. Vinsten per aktie för kärnverksamheten blev 1,89 dollar, motsvarande 18,62 kronor, vilket är en ökning med 20 procent.

Intäkterna från produktförsäljning ökade med 56 procent i fasta valutakurser, till 10 980 miljoner dollar, vilket motsvarar 108 165,35 miljoner kronor.

Kommentarer från koncernchefen

”2022 har börjat starkt för AstraZeneca. Farxiga nådde intäkter på 1 miljard US-dollar under kvartalet och våra onkologiläkemedel levererade en produktförsäljningstillväxt på 18 procent, trots att covid-19 fortsätter att påverka cancerdiagnoser och behandlingar. Övergripande resultat från studien Destiny-Breast04 pekar på Enhertus potential att omdefiniera behandlingen av HER2-låg metastaserande bröstcancer och Ultomiris blev den första och enda långverkande C5-hämmaren som godkänts för generaliserad myastenia gravis i USA”, säger Astra Zenecas koncernchef Pascal Soriot i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att Astra Zeneca i dag har tillkännagivit planer på ett nytt strategiskt forsknings- och utvecklingscenter vid Kendall Square i centrum av Cambridge, som ska utformas enligt högsta miljöstandard.

”Våra investeringar inom banbrytande forskning ger oss tillförsikt om ytterligare framsteg under kommande år”, säger Pascal Soriot i pressmeddelandet.

Det nya forsknings- och utvecklingscentret ska bli ett stretegiskt center för Astra Zeneca, liksom Alexions nya huvudkontor. Här ska cirka 1 500 medarbetare inom forskning och utveckling och inom kommersiell verksamhet samlas. Centret ska vara färdigt 2026.

”Dagens tillkännagivande är en milstolpe efter förvärvet av Alexion i juli 2021. Vårt sammanslagna företag har redan framgångsrikt utnyttjat interna vetenskapliga synergier, och det här kommer att fungera som en katalysator för ännu mer externt samarbete och innovation”, säger Pascal Soriot i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Kendall Square, Cambridge, är hjärtat av centrum för Life Science och innovation i Boston-området, och vårt nya center kommer placera oss mitt i detta område. Flytten kommer att ge tillgång till några av de mest innovativa partnerna inom akademi och bioteknik, vilket ger möjligheter att påskynda vår tillväxt och samarbeta med likasinnade organisationer när vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser för att leverera framsteg för patienter”, fortsätter han i pressmeddelandet.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Astra Zenecas Imfinzi nådde inte målet i ny studie [Dagens PS]