Sprint Bioscience AB har licensierat sitt läkemedelsprogram mot cancer till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals.

ANNONS

Det svenska läkemedelsbolaget Sprint Bioscience fokuserar på att utveckla läkemedel mot cancer. Nu meddelar bolaget att det har licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikansla läkmedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals.

Licensavtalet avser exklusiva globala rättigheter till läkemedelsprogrammet och avtalets potentiella värde ligger på sammanlagt upp till 277 miljoner dollar. Utöver det ligger royalties på försäljning av ett framtida läkemedel, om och när det godkänns.

Projekt i preklinisk fas

Vps34-projektet befinner sig i preklinisk fas och riktar sig mot ett protein kallat Vps34 som reglerar tumörcellernas förmåga att undgå attacker från kroppens immunförsvar. Sprint Bioscience var först med att visa att immunförsvaret kan återupptäcka tumörcellerna och bekämpa cancern om Vps34 hämmas.

”Licensavtalet med Deciphera Pharmaceuticals är det hittills mest omfattande som Sprint Biosciences tecknat och ytterligare ett bevis på vår förmåga att kontinuerligt generera banbrytande läkemedelsprojekt med stor kommersiell potential. Vi tillför nu vår portfölj ytterligare ett projekt där resursstarka samarbetspartners redan i ett tidigt skede tar över ansvaret och alla kostnader för den fortsatta utvecklingen, samtidigt som vi kan räkna med milstolppengar när projekten uppnår förutbestämda mål.”, säger Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience i ett pressmeddelande.

Har ingått flertalet licencavtal

Erik Kinnman säger vidare att i takt med att antalet utlicensierade projekt ökar och vidareutvecklas skapar Sprint Bioscience allt fler möjligheter till löpande intäkter och att den sammanlagda intäktspotentialen från bolagets aktiva licensavtal nu har ökat till cirka 747 miljoner dollar, samt att det därutöver kommer eventuella royaltybetalningar.

Deciphera Pharmaceuticals Inc. är ett läkemedelsföretag som fokusar på att utveckla nya läkemedel för behandling av cancer. Bolaget har en godkänd produkt på marknaden och tre läkemedelskandidater i klinisk utveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq Global Select Market och har ett marknadsvärde på cirka två miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS

Sprint Bioscience (SPRINT) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Läs mer: Unilabs distribuerar AI-driven diagnostik av cancer [Dagens PS]