Unilabs har tecknat avtal om distribution av en AI-driven plattform för diagnos av cancer och börjar med att lansera den i Sverige.

ANNONS

Unilabs är ett av de största företagen i Europa inom diagnostik och erbjuder även specialisttjänster inom laboratoriemedicinska analyser, bilddiagnostik och patologi. Ibex Medical Analytics är en föregångare inom artificiell intelligensdriven, AI-driven, diagnos av cancer.

Unilabs och Ibex Medical Analytics har tecknat ett avtal för distribution av Ibex AI-drivna plattform Galen för diagnos av cancer i Europa och Unilabs börjar lansera plattformen i Sverige, för att sedan lansera den i alla sina 16 länder.

Ger snabbare behandling

Unilabs ska implementera Ibex AI-drivna Galen-plattform med flera vävnader, något som ger läkare och patienter snabbare och exaktare diagnoser. Det kommer kunna ge snabbare och bättre riktad behandling.

”Den här banbrytande AI-tekniken kommer att hjälpa våra team att snabbt prioritera brådskande fall, påskynda diagnosen och förbättra kvaliteten genom att lägga till en extra uppsättning digitala ögon”, säger Dr Christian Rebhan, Unilabs Chief Medical & Operations Officer i ett pressmeddelande.

Han tillägger att när det handlar om cancer gäller att ju tidigare man upptäcker den desto bättre är prognosen, varför möjligheten att få kritiska resultat snabbare kommer bidra till att rädda liv.

Algoritmer med maskininlärning

”Ibex förändrar cancerdiagnostik med innovativa AI-lösningar över hela diagnostikvägen”, säger Joseph Mossel, vd och medgrundare av Ibex Medical Analytics, i pressmeddelandet.

Galen-plattformens algoritmer har utvecklats med avancerad maskininlärning och den är tränad för att upptäcka cancer och andra kliniska fynd genom att algoritmerna analyserar bilder från vävnadsbiopsier. Plattformen ger patologerna insikter och de ställer sedan en diagnos som hjälper onkologer att nå korrekta behandlingsbeslut.

ANNONS
ANNONS

Ökar produktiviteten

AI-tekniken i Ibex Galen-plattform hjälper till att förbättra kvaliteten på cancerdiagnostiken och att minska diagnostiden, vilket även ökar produktiviteten. Plattformen är CE-märkt för upptäckt av bröst- och prostatacancer.

Nyligen fick plattformen även så kallad Breakthrough Device Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten. FDA, för att att påskynda utvecklingen och prioritera granskningen av plattformen.

Läs mer: Imfinzi för behandling av småcellig lungcancer godkänd i Kina [Dagens PS]