En ny rapport från Konkurrensverket slår fast att konkurrensen mellan nätläkare och vårdcentralen är snedvriden. Orsaken är ersättningssystemet, som bör ändras.

ANNONS

Konkurrensverkets rapport kommer till en glasklar slutsats: Det nuvarande ersättningssystemet gynnar privata digitala vårdtjänster på bekostnad av vårdcentralerna. Trots att de verkar på samma marknad får de ersättning enligt två helt olika principer, och det drabbar vårdcentralerna negativt.

Digitala besök ökar enligt rapport

Primärvårdsmarknaden har i dag lite mindre än 1 200 vårdcentraler, offentliga och privata. De digitala vårdgivarna började etablera sig 2016, och sedan dess har antalet digitala besök med den så kallade utomlänsersättningen ökat ordentligt, enligt rapporten.

Under förra året betalades mer än 800 miljoner kronor ut i digital utomlänsersättgning till nätläkarna. Det betyder att 1-2 procent av regionernas budget till primärvård går till privata digitala vårdgivare.

Digital vård positivt

Nätläkarna har varit ett positivt tillskott på marknaden. Patienterna upplever att det är en ökad tillgänglighet i primärvården. Därtill går det att få hjälp dygnet runt, och det går snabbt att få tid för digitala möten med läkare och annan vårdpersonal.

Särskilt i storstadsregionerna används nätläkarna flitigt, enligt Konkurrensverkets rapport. I Stockholm använde 23 procent av befolkningen digitala vårdtjänster vid något tillfälle.

Orättvist system

Konkurrensverket fokuserar dock på det faktum att det nuvarande ersättningssystemet snedvrider konkurrensen. Utomlänsersättningen för digitala besök är en styckeprisersättning på 500 kronor per läkarbesök. Det finns inget tak för ersättningen, så fler besök ger vårdgivaren högre ersättning.

Vårdcentraler som erbjuder digitala tjänster till de listade patienterna får lägre ersättning än om samma patient får hjälp av en nätläkare, som får utomlänsersättning. 70 procent av vårdcentralscheferna anser att det tar resurser från deras egen vårdcentral.

Inte lika villkor

Och Konkurrensverket håller med i sin rapport.

”Systemet med utomlänsersättning innebär att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan vårdcentralerna i vårdvalssystemen och de privata digitala vårdgivarna som verkar med utomlänsersättning”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jernsten i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Systemet med utomlänsersättning bör därför ses över.”

Läs även: Nätläkaren Kry växer trots brakförlust [Dagens PS]

Läs även: Nätläkarna blöder – förlorar en miljon om dagen [Dagens PS]