Cytokinetics läkemedelskandidat förbättrar blodflödet hos patienter med en form av ärftlig hjärtsjukdom.

ANNONS

Cytokinetics är ett biofarmaceutiskt bolag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera förstklassiga muskelaktiverare och muskelhämmare som potentiella behandlingar för personer med försvagande sjukdomar där muskelprestanda äventyras och, eller minskar.

Cytokinetics forskar om muskelbiologi och utvecklar läkemedelskandidater som är speciellt konstruerade för att påverka muskelfunktion och kontraktilitet, det vill säga muskelns förmåga att dra sig samman.

Signifikant förbättring av blodflöde

På måndagen meddelade Cytokinetics, enligt ett pressmeddelande, att deras läkemedelskandidat CK-274 visade på signifikant förbättring av blodflödet hos patienter med en ärftlig form av hjärtsjukdom. Resultatet är, enligt Stat, jämförbart med en konkurrerande hjärtmedicin från Bristol Myers Squibb.

I den kliniska fas 2-studien Redwood-HCM med läkemedelskandidaten CK-274, en myosinhämmare under utveckling för behandling av hypertrofisk kardiomyopati, HCM, en hjärtsjukdom som innebär att hjärtmuskeln blir svagare.

Generellt tolererades behandlingen väl

Myosin är en proteinfamilj som bland annat svarar för musklernas kontraktion, när en muskel aktiveras arbetar proteinerna myosin och aktin.

Resultaten av studien visade att behandlingen generellt tolererades väl och stödjer den planerade kliniska fas 3-studien som väntas starta innan årets slut. Studien visade att behandling med CK-274 under tio veckor gav en statistiskt signifikant förbättring av blodflödet och en stor andel av de behandlade försökspersonerna uppnådde behandlingens mål.

Stamaktier i offentligt erbjudande

Cytokinetics Incorporated handlas på Nasdaq (Nasdaq: CYTK) och på måndagen meddelade bolaget, enligt ett pressmeddelande, att det planerar att erbjuda aktier till ett värde av 200 000 000 dollar av sina stamaktier i ett offentligt erbjudande.

Enligt pressmeddelandet hoppas bolaget kunna garantera aktieköparna en 30-dagarsoption att köpa upp till ytterligare 15 procent av antalet sålda stamaktier i samband med erbjudandet.

ANNONS
ANNONS

Den 19 juli handlades Cytokinetics vid stängning till 27 dollar, aktievolymen är 40 137 502.

Läs mer: Diabetesläkemedel EU-godkänns för behandling av hjärtsvikt [Dagens PS]

Läs mer: Svenska Toleranzia stärker sin portfölj med patent [Dagens PS]