New Yorks hälsomyndigheter meddelade den 4 augusti att polio har upptäckts i prover på avloppsvatten från två län norr om staden New York.

ANNONS

Den en gång utrotade sjukdomen polio har återuppstått i New York. Ett konstaterat fall av sjukdomen upptäcktes i juli i Rockland County och statstjänstemän kallar det och upptäckten av polio i delstatens avloppsvatten för toppen på isberget av ett större polioutbrott, det rapporterar Fortune.

Världens femte rikaste man och en av Microsofts grundare, Bill Gates, har länge har jobbat för utrotning av polio, en sjukdom som kan orsaka förlamning. På Twitter kallar han nyheten för en brådskande påminnelse om att polio förblir ett hot mot oss alla tills den utrotats för gott.

”Den globala utrotningsstrategin måste stödjas fullt ut för att skydda människor överallt”, skrev han på Twitter.

Förespråkar utrotning av polio

I juli, när New Yorks hälsomyndigheter meddelade att en ung, ovaccinerad, vuxen person diagnosticerats med polio skrev Bill Gates en liknande varning om det hot som sjukdomen utgör.

Genom Bill & Melinda Gates Foundation har han i många år förespråkat utrotning av polio och stiftelsen är en av flera partners i Polio Global Eradication Initiative, PGEI, tillsammans med organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, och FN:s barnfond Unicef.

Finns i Afghanistan och Pakistan

Bara under 2022 har Bill & Melinda Gates Foundation donerat 4,2 miljarder dollar, nästan 43 miljarder kronor, till PGEI, som hoppas att polio ska vara utrotat till år 2026. Kampanjen för att utrota polio har varit ett av världens mest lyckade hälsoinitiativ, 1988 när PGEI grundades, fanns 350 000 fall av polio, 2021 var de 688 stycken och två av de tre påoliostammarna har utrotats.

Enligt WHO är polio endemisk i Afghanistan och Pakistan, vilket betyder att polioviruset fortfarande finns i naturen. Enligt CDC är många som bär på viruset symptomfria och en av fyra får influensaliknande symptom.

ANNONS
ANNONS

Mellan cirka en till fem av tusen smittade kan drabbas av livshotande symptom, som förlamning. Även efter tillfrisknandet kan symptom kvarstå.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bill Gates donerar 212 miljarder – vill ge medan han lever [Dagens PS]