Oncorena har påbörjat en klinisk fas 1-2-studie med orellanin på patienter med avancerad njurcancer som genomgår dialys.

ANNONS

Det svenska läkemedelsbolaget Oncorena AB utvecklar en ny behandling för patienter med avancerad njurcancer som eventuellt kan få stor betydelse.

Läkemedelskandidaten orellanin är den första substansen i sin klass och har en unik verkningsmekanism. Den utvecklas specifikt för organspecifik cellgiftsbehandling och har potentiellt kurerande fördelar för patienter med avancerad njurcancer som behandlas med dialys på grund av njursvikt.

Ämne som finns i svampar

Orellanin finns i svampar inom familjen Cortinarius som kan misstas för trattkantareller. Orellaninets kliniska effekter är väldokumenterade och är begränsade till njurarna och orellanin förväntas ha en positiv effekt på de två vanligaste formerna av njurcancer: klarcellig och papillär njurcancer.

Enligt prekliniska resultat har orellanin kraftfulla antitumöreffekter på metastaserande njurcancer. Den nu initierade kliniska fas 1-2-studien ska omfatta upp till 40 patienter från Sverige och eventuellt även från andra europeiska länder.

Ska använda syntetiskt orellanin

Den kliniska studien med orellanin ska genomföras vid Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Den koordineras tillsammans med en klinisk forskningsorganisation, en CRO, som är specialicerad på kliniska studier inom onkologi.

Efterson patienterna som ingår i Fas 1-2-studien är beroende av dialys kommer de få hemdialys i samarbete med Karolinska sjukhusets dialysenhet. Studien ska undersöka säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och tecken på antitumöreffekter vid behandling med en syntetisk form av orellanin.

”Det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsalternativ för patienter med avancerad njurcancer som får dialys. Vi ser fram emot den viktiga kliniska utvecklingsfasen inom detta terapiområde. Vi hoppas att resultaten från vår kliniska studie kommer att bli till stor gagn för patienter i framtiden”, säger Oncorenas vd Lars Grundemar i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Oncorena tillförs 160 miljoner för utveckling av cancerläkemedel [Dagens PS]