Antibiotikaresistensen i samhället ökar dramatiskt och det hotar folkhälsan. Nu bildar flera branschorganisationer inom Life Science Svensk industriallians mot AMR.

ANNONS

Antibiotikaresistens är ett internationellt problem och det krävs samarbete på global nivå för att motarbeta utvecklingen. Om trenden med ökande antibiotikaresistens inte vänder kan det leda till en global hälsokris.

På många håll försöker man lösa problemet och för att bidra till det arbete som pågår har Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer – FGL, de forskande läkemedelsföretagen – Lif, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech gått samman i en koalition kallad Svensk industriallians mot AMR.

Sätta frågan på EU:s agenda

Koalitionen ska stödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vården och omsorgen och i förlängningen bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska göras med både övergripande och branschspecifika insatser som omfattar prevention, diagnostik och behandlingar av infektioner.

Sverige bedriver redan ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens och kommer sätta frågan högt på EU:s agenda och ta en ledarroll, särskilt under Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret 2023.

Samverkan är nyckeln

”Att vi går samman och tillsammans bidrar med lösningar kommer att ge effekt. Samverkan är nyckeln och bildandet av alliansen är ett viktigt led i Lifs handlingsplan mot AMR som vi lanserade i våras. Vi vill se åtgärder på både Europa- och Sverigenivå. EU-ordförandeskapet är en stor möjlighet”, säger Amy Havenäng, trainee på Lif med fokus på antibiotikaresistensfrågor, i ett pressmeddelande.

Bengt Mattson är antibiotikaexpert på Lif och enligt honom kan läkemedelssektorn framför allt bidra med att utveckla nya antibiotika som kan ersätta de läkemedel som efterhand blir verkningslösa.

”Det kan underlättas genom olika incitament kring bland annat ersättning till företagen. Att säkerställa tillgången på de antibiotika som redan finns och skydda deras effektivitet genom ansvarsfull, korrekt användning är ett annat viktigt område. Prevention genom bland annat vacciner så att infektioner inte ens uppstår är ytterligare en central pusselbit”, säger han i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny studie: Resistenta bakterier utgör globalt hot [Dagens PS]