Inkubationstiden för covid-19 verkar bli kortare med virusets nya mutationer, något som kan minska både smittspridning och längden för isolering.

ANNONS

Inkubationstiden för covid-19 är längre än många andra luftvägsinfektioners och det är en av sjukdomens skadliga egenskaper eftersom ju längre ett virus kan reproducera sig inne i en människas kropp innan symptom uppstår, desto svårare är det att stoppa eftersom den infekterade personen ovetande kan sprida det långt och mycket, det rapporterar Bloomberg.

En god nyhet är att intervallet mellan exponering för covid-19-viruset, kallat SARS-CoV-2, och symptom verkar minska, det har forskare från Pekings universitet och Tsinghua universitet i Peking upptäckt i en studie publicerad i tidskriften Jama Network Open.

Analyserade data från 140 studier

För att uppskatta inkubationstiden för covid-19 orsakad av flera olika stammar av viruset analyserade forskarna data från över 140 studier och fann att inkubationstiden sjönk från i genomsnitt fem dagar för en infektion med alfa till 3,42 dagar för en infektion med omikron.

För att kunna bestämma hur lång isoleringsperioden ska vara är det väldigt viktigt att identifiera inkubationstiden för olika varianter av viruset. Forskarna fann att inkubationstiden varierade mellan olika åldersgrupper och sjukdomens svårighetsgrad.

Fynden betydelsefulla för Kina och Hongkong

”Fynden av den här studien tyder på att SARS-CoV-2 har utvecklats och muterats kontinuerligt under covid-19-pandemin, och producerat varianter med olika förstärkt överföring och virulens”, säger Wannian Liang och kollegor, skriver Bloomberg.

för Kina och Hongkong, som upprätthåller sin noll covid-policy för att eliminera sjukdomen är forskarnas fynd betydelsefulla. Som en del i Kinas och Hongkongs ansträngningar för att återuppliva sina ekonomier har de minskat sina perioder av karantän för nyanlända.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Covid har förvärrat Kinas nedgång i födslar och äktenskap [Dagens PS]

Läs mer: Fjärde dos vaccin till Stockholmare [Dagens PS]