I framtiden kan vi äta kött utan att slakta djur

Uppdaterad: 10 mars 2023Publicerad: 10 mars 2023
Kött odlat i petriskålar vid universitetet i Maastricht 2011, nu har forskarna kommit längre och odlat kött kan stå på menyn inom en rimlig framtid
Kött odlat i petriskålar vid universitetet i Maastricht 2011, nu har forskarna kommit längre och odlat kött kan stå på menyn inom en rimlig framtid. (Foto: TT)

Odlat kött möjliggör köttproduktion utan att miljontals djur varje år behöver födas upp och slaktas i en industri som bidrar till klimatkrisen.

ANNONS
ANNONS

Odlat kött odlas fram direkt från djurceller och är inte vegetariskt, veganskt eller plantbaserat, det är riktigt kött som har skapats utan ett djur, det berättar Uma Valeti för CNN.

Liknar processen att brygga öl

Hon är grundare och vd för livsmedelsteknikbolaget Upside Foods, vars syfte är att odla hållbart kött, och hon liknar processen att odla kött med processen att brygga öl.

Processen börjar med att ett litet vävnadsprov tas från ett djur, som en ko eller kyckling, och att de celler som kan föröka sig identifieras i provet.

“Sedan placerar vi dessa celler i en ren och kontrollerad miljö och matar dem med viktiga näringsämnen som de behöver för att replikera naturligt”, säger Uma Valeti till CNN.

Hon tillägger att de i huvudsak kan återskapa de förhållanden som naturligt finns inuti ett djurs kropp.

ANNONS
ANNONS

Minskar utsläpp av växthusgaser

I juni 2022 sade grundaren av plattformen Flourish*ink Christiana Musk, att odlat kött är kött utan slakt.

En talesperson för det nederländska livsmedelsteknikbolaget Mosa Meat menar att vissa företag vill sluta kalla det labbodlat kött när de går från labbproduktion till tillverkning av produkter i kommersiella anläggningar.

De kallar det i stället hellre för odlat kött, cellbaserat kött, cellodlat kött, eller icke-slaktkött. Förutom att färre djur behöver slaktas kan odlat kött också bidra till minskat utsläpp av växthusgaser.

Bättre ur hållbarhetssynpunkt

Livsmedelssystemet står för cirka en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och det mesta kommer från jordbruk med djur.

“Antagandet är att vi kommer att göra bättre ifrån oss på grund av hållbarhetselementet här, att minska markfotavtrycket, minska vattenbehovet och minska en del av avfallsflödet som går ut från foderlotsystem”, säger David Kaplan till CNN.

ANNONS

Han är professor i biomedicin och ingenjör vid Tufts University och han tillägger att avfall som innehåller koldioxid och metan orsakar stora utsläpp till atmosfären.

Bara godkänt i USA och Singapore

Hittills är det bara USA och Singapore som har godkänt odlat kött för konsumetnkonsumtion. Industrin är fortfarande några år från att odlat kött ska bli kommersiellt tillgänglig i USA.

David Kaplan tror att det kommer ta 20 år innan odlat kött kan ersätta en betydande del av den traditionella köttindustrin. Till dess är de potentiella fördelarna med odlat kött mer ett hopp än ett löfte.

Josh Tetrick, vd för Eat Just som tillverkar plantbaserade alternativ till ägg och vars enhet Good Meat odlar kött, säger att det tar cirka två veckor för det ursprungliga cellprovet att växa till önskad storlek.

“Oavsett om det är djurskydd, klimat, biologisk mångfald eller livsmedelssäkerhet, många riktigt viktiga skäl att förändra hur vi äter kött,”, säger Josh Tetrick till CNN.

ANNONS

Frigör markområden

En anledning är att när djur inte längre behöver födas upp för att bli kött behövs inte längre hundratals hektar mark för att odla djurfoder. Dessutom behövs bara ett djur för den ursprungliga biopsin, som inte skadar djuret.

Enligt David Kaplan återstår det dock att se om odlat kött behöver mindre vatten eftersom cellkultivering kräver en hel del vatten.

Cellodling av kött kan kanske resultera i minskad energianvändning och när det gäller näringskvalitet och effekter på människors hälsa tror David Kaplan att odlat kött kan vara överlägset.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Labbodling ska rädda foie gras från existentiell kris

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.