Dagens PS

Hansa Biopharma: Rörelseresultatet 2021 minus 547 miljoner

biotech
Bioteknikbolaget I-Tech uppges ha ett hormonstörande ämne i sin produkt.(Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 08 feb. 2022Publicerad: 03 feb. 2022

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma redovisar ett rörelseresultat på -547 miljoner kronor för helåret 2021, år 2020 var rörelseresultatet -422 miljoner.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det svenska bioteknikbolaget Hansa Biopharmas nettoomsättning 2021 uppgick till 33,9 miljoner kronor, jämfört med 6,1 miljoner kronor år 2020. Rörelseresultat blev -547,0 miljoner kronor, år 2020 var rörelseresultatet -422,8 miljoner.

Bolagets likvida medel uppgick till 889 miljoner kronor i slutet av december 2021, vilket förväntas finansiera bolagets verksamhet in i 2023. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2021 till -481, 2 miljoner kronor, motsvarande siffra för 2020 var -290,3 miljoner.

I linje med bolagets planer

Under 2021 uppgick Hansa Biopharmas investeringar i forskning och utveckling till 230,8 miljoner kronor (227,2), och bolagets försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 327,3 miljoner kronor (203.0), vilket ligger i linje med bolagets planer.

Antalet medarbetare har ökat till 133 under 2021, från 87 år 2020.

Immunsuppressivt läkemedel

Hansa Biopharma arbetar med enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd. Under det fjärde kvartalet 2021 fortsatte bolaget sitt arbete för att göra läkemedlet Idefirix tillgängligt på marknaden i Europa. I Sverige och Nederländerna har ersättning för läkemedlet säkrats, liksom på enskilda sjukhus i Finland och Grekland.

Idefirix är ett immunsuppressivt läkemedel som innehåller den aktiva substansen imlifidase. Läkemedlet används för att förhindra att kroppen stöter bort en nytransplanterad njure.

ANNONS

Samarbeten avseende Idefirix

Hansa Biopharma och Madison Pharma offentliggjorde i december 2021 ett multiregionalt kommersiellt partnerskap för Idefirix för njurtransplantation, partnerskapet omfattar ett antal länder i Central- och Östeuropa samt Israel.

Hansa Biopharma och Askbio ingick den 3 januari 2022 ett avtal gällande preklinisk och klinisk utvärdering av imlifidase som möjlig behandling inför genterapi vid Pompes sjukdom, vid avtalets ingående erhåller Hansa en betalning på 5 miljoner dollar, motsvarande drygt 46 miljoner kronor.

Hansa undersöker även förutsättningarna för möjlig utveckling av imlifidase vid benmärgstransplantation.

Kommentar från vd

”2021 var på det hela taget ett omvälvande och framgångsrikt år för Hansa Biopharma då Bolaget utvecklades till ett fullt integrerat biofarmaceutiskt företag i kommersiell fas, i och med den kommersiella lanseringen av Idefirix (imlifidase) i Europa för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter som är inkompatibla med en avliden donator”, kommenterar Hansa Biopharmas vd och koncernchef Søren Tulstrup i ett pressmeddelande.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Hansa Biopharma samarbetar om kommersialisering av läkemedel

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS