En fjärde dos vaccin mot covid-19 för personer över 65, ökar skyddet att drabbas av allvarlig sjukdom eller död med 90 procent.

ANNONS

En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att bland personer över 65 år ökar en fjärde dos vaccin mot SARS-CoV2, viruset som ger covid-19, skyddet mot att drabbas av allvarlig sjukdom eller död med 90 procent.

Tidigare har internationella publikationer visat att vaccinskyddet mot covid avtar efter ett tag och att påfyllnadsdoser behövs, speciellt för personer med högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom. Hur snabbt vaccinets skyddseffekt avtar varierar från person till person och vanligtvis sker det snabbare hos äldre. Underliggande sjukdomar påverkar också hur effektivt skydd vaccinet ger.

Analyserat hur skyddseffekten avtar

Folkhälsomyndigheten har analyserat hur snabbt skyddseffekten avtar efter tre vaccindoser, detta för att kunna planera när det är mest lämpligt att erbjuda påfyllnadsdoser. Undersökningen gjordes när omikron spreds i landet och baseras på data för personer som är 65 år och äldre.

”Undersökningen visar att bland personer på särskilt boende eller med hemtjänst, så avtog skyddet mot att infekteras med SARS-CoV2 ett par månader efter den tredje dosen. Efter den fjärde dosen åter­ställdes skyddet mot att infekteras till en nivå på cirka 65 procent, ett resultat som ligger i linje med vad vi förväntat oss”, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers, i ett pressmeddelande.

Påfyllnadsdoser minskar risk

Folkhälsomyndighetens undersökning visar att skyddseffekten mot att behöva intensivvård eller avlida av covid-19 fortfarande var 80 procent eller högre 60 dagar efter tredje vaccindosen och att skyddseffekten ökade till mer än 90 procent efter en fjärde dos.

”Även om smittsprid­ningen av covid-19 minskade under perioden som undersökningen pågick, så är det tydligt att vaccination och att ta de erbjudna påfyllnadsdoserna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död. Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av SARS-CoV2 i samhället”, säger Lisa Brouwers i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Pfizer: Godkänn covid-vaccin för barn under fem år [Dagens PS]