Redan i åttaårsåldern bör barn börja screenas för ångest och från tolv år för depression, det rekommendera experter i USA.

ANNONS

U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF, är en oberoende, frivillig panel av experter inom förebyggande av sjukdomar och evidensbaserad medicin. Arbetsgruppen arbetar för att förbättra människors hälsa i hela USA genom att ge evidensbaserade rekommendationer om kliniska förebyggande tjänster.

Nu jobbar den myndighetsstödda arbetsgruppen med en vägledning för vårdgivare gällande barn och tonåringar som inte visar tecken eller symtom på vare sig ångest eller depression. vägledningen är fortfarande ett utkast.

Effektivt med screening

”För att ta itu med det kritiska behovet av att stödja den mentala hälsan hos barn och ungdomar i primärvården, tittade Task Force på resultaten av screening för ångest, depression och självmordsrisk”, säger arbetsgruppens medlem Martha Kubik från George Mason University i ett uttalande, skriver Reuters.

”Lyckligtvis fann vi att screening av äldre barn för ångest och depression är effektivt för att identifiera dessa tillstånd”, fortsätter hon. Uttalandet säger vidare att uppföljningsvård kan minska symtom på depression och förbättra, samt potentiellt lösa, ångest.

Problem även innan pandemin

Problemet med odiagnostiserad psykisk ohälsa hos barn fanns även innan covid-19-pandemin och psykologer och läkare har varnat för att pandemin kan vara traumatisk för vissa barn. Social distansering, skola online, nedstängningar och andra förändringar i livsstilen kan ha stor påverkan på barns mentala hälsa.

USPSTF har inte kunnat hitta några bevis för att det vore gynnsamt att screena barn för ångest innan de fyllt åtta år, eller för depression innan tolvårsåldern, inte heller om barn ska screenas för självmordsrisk.

Viktigt med mer forskning

Arbetsgruppens medlem Lori Pbert från University of Massachusetts Medical School säger att det är viktigt med mer forskning om dessa viktiga förhållanden.

”Under tiden bör vårdpersonal använda sitt kliniska omdöme baserat på individuella patientförhållanden när de beslutar om de ska screenas eller inte”, säger hon till Reuters. 

Barns psykiska hälsa i Sverige

I Sverige har psykisk ohälsa bland unga ökat sedan mitten av 1980-talet och nu rapporterar allt fler barn och unga psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten beror det bland annat på att skolsystemet förändrats och att många elever känner sig stressade av skolarbetet.

ANNONS
ANNONS

I Bris årsrapport 2020 framgår det tydligt att svenska barns psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin. Samtalen från barn med ångest, nedstämdhet, konflikter i familjen och psykiskt och fysiskt våld ökade markant.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Allvarlig covid-19 kopplas till ångest och depression [Dagens PS]