För att växa och sprida sig tar cancerceller hjälp av proteiner som binder till sig koppar. Ny kunskap om hur proteinerna tar upp metallen öppnar för nya cancerläkemedel.

ANNONS

För att kunna genomföra livsnödvändiga biologiska processer behöver våra celler små mängder koppar. Studier har visat att tumörceller och blodserum från cancerpatienter har en förhöjd halt av koppar och slutsatsen är att cancerceller behöver mer koppar än andra celler.

Högre nivåer koppar innebär att det också finns fler aktiva proteiner som binder koppar, proteiner som cancerceller tar hjälp av för att växa och sprida sig.

”Därför är dessa proteiner högintressanta att studera när det gäller utveckling av cancer och djupare kunskap om dem kan leda till nya måltavlor för behandling för sjukdomen”, säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biologi vid Chalmers i ett pressmeddelande.

Metastaser orsakar dödsfall

De flesta dödsfall i cancer beror på att metastaser bildas på flera ställen i kroppen, exempelvis i vitala organ som lungor och lever. Proteinet Memo 1 är en del i flera av de signalsystem som cancerceller använder för att växa och spridas.

Forskning har visat att när genen för proteinet Memo 1 inaktiveras i bröstcancerceller minskar deras förmåga att bilda metastaser. En forskargrupp vid Chalmers har tittat på sambandet mellan Memo 1 och koppar.

ANNONS
ANNONS

Binder bara till reducerande koppar

I en ny studie har forskarna undersökt Memo 1:s förmåga att binda kopparjoner och upptäckt att proteinet bara binder till den reducerande formen av koppar, vilket är den form av koppar som är vanligast i levande celler.

Reducerande koppar behövs i kroppen, men det bidrar till redoxreaktioner som skadar cellerna och ibland även dödar dem. Forskarna upptäckte att metallens giftiga redoxreaktioner blockerades när Memo 1 bundit till den.

Tumören beroende av mycket koppar

”Det innebär en risk för tumören att vara beroende av mycket koppar eftersom den kan framkalla kemiska reaktioner som är skadliga för cancercellerna. Vi tror att Memo1, genom att binda koppar när det behövs, skyddar cancercellerna så att de kan fortsätta leva och spridas”, säger Pernilla Wittung-Stafshede i pressmeddelandet. Hon är och en av studiens huvudförfattare.

Forskarna upptäckte även att Memo 1 kan bilda en förening med ett annat protein i våra celler som binder till koppar, Atox 1. Forskarna har tidigare visat att Atox1, men hjälp av koppar, bidrar till att bröstcancerceller kan förflytta sig och bilda metastaser.

Koppar och de två proteinerna som binder till koppar skulle kunna bli måltavlor för en ny sorts cancerbehandling.

Vill gå vidare med fler studier

Forskarna vill nu gå vidare med fler studier av hur kopparjoner binder till Memo1 och om den bindningen är relevant för utveckling av cancer.

ANNONS
ANNONS

”När vi utökar vår grundläggande kunskap om kopparbindande proteiners roll för cancerceller öppnar vi också dörren för nya behandlingar”, säger Pernilla Wittung-Stafshede i pressmeddelandet.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Rosa oktober samlar miljontals kronor till cancerforskning [Dagens PS]