Hjärtoperationer ska bli bättre och säkrare med hjälp av visualisering i tre och fyra dimensioner som kan visa hur hjärtat ser ut och fungerar så att ingreppet kan planeras exakt.

ANNONS

Varje år genomgår hundratusentals patienter i världen hjärtklaffsoperationer, men de ultraljudsbilder som kirurgerna vanligtvis använder för att titta på patienternas hjärta innan operationen ger inte all information som behövs, det skriver Life Science Sweden.

För att undvika komplikationer som stroke, infektioner, blödningar, hjärtinfarkt och njurproblem behöver kirurgerna så mycket information som möjligt och därför har forskare vid KTH, tillsammans med forskare vid sjukhuset Cleveland Clinic i USA, tagit fram en teknik för visualisering som visar hur hjärtat ser ut och arbetar.

Dynamisk simulering av aortaklaffens öppnande och stängande funktion
Dynamisk simulering av aortaklaffens öppnande och stängande funktion som reglerar blodflödet mellan hjärtat och aortan och som förser kroppen med syresatt blod. (Bild: Elias Sundström)

Behöver se hur hjärtklaffen arbetar

Elias Sundström, forskare vid avdelningen för strömningsmekanik och teknisk akustik på KTH, berättar att reparationer av aortaklaffar har inte alltid varit framgångsrika. När kirurgen kan se hur problemet ser ut innan själva operationen är chansen att operationen lyckas större.

Därför är det viktigt att kunna återskapa modeller av patienternas hjärtan i 3D så att risken för de feldiagnoser som ultraljudsavbildningar i 2D kan ge. Elias Sundström förklarar att möjligheten att studera hjärtklaffens dynamik under hjärtcykeln saknas vid en statisk 3D-avbildning.

4D kan se hur klaffen beter sig

”Fördelen med datortomografi i fyra dimensioner är möjligheten att studera dynamiken i aortaklaffens öppnande och stängande funktion. Därmed går det att analysera eventuella problem med läckage på grund av att klaffen inte stänger fullständigt och att klaffen inte öppnar upp fullständigt, säger han i ett pressmeddelande.

Kardiologen Justin Tretter är en av de forskare som Elias Sundström samarbetar med i Cleveland, han har utvecklat avbildningen med fyrdimensionell datortomografi, kallad 4D CT.

”Den fjärde dimensionen är den tidsberoende dimensionen. Du kan titta på hur klaffen beter sig, studera anatomiska detaljer i det dynamiska öppnandet och stängandet, som kan vara svårt att fånga med tvådimensionella ultraljudsbilder. Utmaningen är att få tillräcklig bra spatial och temporal upplösning för att utvärdera aortaklaffens funktion under hjärtcykeln”, säger han till Life Science Sweden.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie: Samband mellan hjärtsjukdomar och artificiella sötningsmedel [Dagens PS]