Nu kan sjukvården använda Astra Zenecas läkemedel Enhertu till patienter med framskriden Her2-positiv bröstcancer.

ANNONS

Nu har NT-rådet gett Astra Zenecas nya bröstcancerbehandling Enhertu klartecken för användning i sjukvården, det skriver Dagens Medicin. Enhertu är ett antikroppsläkemedelskonjugat som är riktat mot proteinet Her2.

NT-rådet rekommenderar Enhertu som behandling av vuxna patienter med inoperabel eller metastaseras Her2-positiv bröstcancer och som tidigare har fått två eller flera behandlingsregimer riktade mot sin Her2-positiva bröstcancer.

Ökar den progressionsfria överlevnaden

Nya resultat från den fas 3-undersökningen Destiny-Breast03 visar att Enhertu (trastuzumab deruxtecan) gav högre progressionsfri överlevnad jämfört med trastuzumab emtazin hos patienter med Her2-positiv inoperabel och, eller, metastaserad bröstcancer som tidigare har behandlats med taxan eller trastuzumab.

Även hos patienter med stabila metastaser i hjärnan gav Enhertu högre progressionsfri överlevnad.

Uppmuntrande resultat i studien

”Huvudmålen i behandlingen av Her2-positiv metastaserad bröstcancer, inklusive de med stabila hjärnmetastaser, är att förbättra symtomen, stabilisera eller minska tumörstorleken och förbättra den totala överlevnaden. Den högre progressionsfria överlevnaden som sågs i Destiny-Breast03 i undergruppen av patienter med stabila hjärnmetastaser är uppmuntrande och understryker spänningen kring ett annat potentiellt behandlingsalternativ för patienter som har upplevt sjukdomsprogression på för närvarande tillgängliga terapier”, säger Sara Hurvitz, medicinsk onkolog och professor i medicin i ett pressmeddelande.

Hon är chef för programmet för kliniska prövningar av bröstcancer inom avdelningen för hematologi-onkologi vid David Geffen School of Medicine vid UCLA, och medicinsk chef för enheten för klinisk forskning vid UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center i Santa Monica i Kalifornien.

ANNONS
ANNONS

”Fler behandlingsalternativ behövs för att fördröja progression och förlänga överlevnaden för patienter med Her2-positiv metastaserad bröstcancer som utvecklar hjärnmetastaser. Dessa ytterligare analyser från Destiny-Breast03 förstärker potentialen för Enhertu med liknande fördelar i de olika undergrupperna”, säger Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D vid AstraZeneca, i pressmeddelandet.

Läs mer: Ännu en genombrottsstatus för Astra Zenecas Enhertu [Dagens PS]