På måndagen rapporterade Astra Zeneca att bolagets läkemedel för behandling och förebyggande av covid-19 neutraliserar flera omikronvarianter.

ANNONS

Just nu ökar den smittsamma omikronvarianten BA.2, i USA uppskattas varianten nu stå för 25–30 procent av alla fall av civid-19 och hälsoexperter där varnar för att covid-19-smittan åter kan öka, det rapporterar CNBC.

I Storbritannien ökar också covid-19-smittan igen och ökningen drivs på av omikronvarianten BA.2, som har blivit den dominerande varianten i landet och nu är mer spridd än originalvarianten av omikron, BA.1, det rapporterar the Guardian.

I Sverige ökar också omikrons subvariant BA.2, under vecka 9, i början av mars, utgjorde subvarianten 87 procent av alla sekvenserade prover, det skriver Folkhälsomyndigheten.

Skyddar mot BA.2

Astra Zenecas antikroppsbaserade cocktail Evusheld, för förebyggande och behandling av covid-19, har i labbtest bibehållit sin neutraliserande effekt mot omikron, även mot den smittsamma subvarianten BA.2, det meddelade bolaget på måndagen, rapporterar Reuters.

Detta är första gången man specifikt har tittat på om behandling med Evusheld kan klara varianter av omikron, tidigare har man konstaterat att läkemedlet har en neutraliserande effekt på omikron.

Minskar inflammation i lungorna

Enligt data från den senaste studien, gjord av Washington University, testades Evusheld mot omikrons subvarianter BA.1, BA.1.1 och BA.2 och i studien minskade läkemedlet inflammationen i lungorna hos möss. Studien är ännu inte expertgranskad.

”Fynden stöder ytterligare Evusheld som ett potentiellt viktigt alternativ för att hjälpa till att skydda sårbara patienter, som immunsupprimerade, som skulle kunna få dåliga konsekvenser om de skulle bli infekterade med covid-19,” säger John Perez, chef för Sen utveckling, vacciner och immunbehandlingar på AstraZeneca till Reuters.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Astra Zenecas antikroppsbehandling verksam mot omikron [Dagens PS]