Astra Zenecas antikroppsbehandling mot covid-19, Evusheld, bibehåller sin neutraliserande effekt även mot omikron, det visar en ny studie.

ANNONS

Nya, tidiga, prekliniska data från en studie gjord av utredare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, med stöd av statliga amerikanska forskningsfonder, visar att Astra Zenecas antikroppskombination Evusheld har en neutraliserande effekt mot omikron.

”Denna studie visar att Evusheld behåller neutraliseringsaktivitet mot omikronvarianten. Genom att kombinera två potenta antikroppar med olika och komplementära aktiviteter mot viruset designades Evusheld för att undvika potentiell resistens med uppkomsten av nya SARS-CoV-2-varianter. Evusheld är den första långtidsverkande antikroppen som erhåller nödtillstånd i USA för profylax före exponering av Covid-19, förutom godkännanden i andra länder, och vi arbetar med tillsynsmyndigheter om ansökningar om användning av Evusheld vid behandling av Covid-19”, säger Mene Pangalos, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D vid AstraZeneca, i ett pressmeddelande.

Genomför ytterligare analyser

När Evusheld genomgick prövningar fanns inte omikronvarianten och Astra Zeneca fortsätter att samla in data för att bättre förstå innebörden av FDA-studiens observationer i klinisk praxis. Bolaget och tredjepartslaboratorier genomför ytterligare analyser för att utvärdera Evushelds verkan på omikron.

I tidigare studier har Evusheld visat på reducerad risk för sjukhusinläggning och död. Evusheld fick nu i december nödtillstånd i USA, så kallat EUA, för användning som förebyggande medicinering innan exponering av covid-19 till personer med måttligt till svårt nedsatt immunförsvar som därför kanske inte får ett tillräckligt immunsvar på vaccinen, samt för de personer som rekommenderas att inte vaccinera sig. Inom några dagar väntas de första doserna bli tillgängliga.

Det finns indikationer på att när sårbara individer skyddas från att få covid-19 kan det hjälpa till att förhindra viral utveckling, något som är en viktig faktor för uppkomsten av nya virusvarianter.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Astra Zenecas nya läkemedel mot covid tillverkas i Sverige [Dagens PS]

Läs mer: Astra Zenecas antikroppsbehandling godkänd i USA [Dagens PS]