Astra Zeneca har nått en uppgörelse med Chugai Pharmaceutical gällande alla patent relaterade till läkemedlet Ultomiris.

ANNONS

Alexion, Astra Zenecas bolag inom sällsynta sjukdomar, har ingått ett förlikningsavtal med läkemedelsbolaget Chugai Pharmaceutical som gäller alla patent för läkemedlet Ultomiris, det framgår av ett pressmeddelande.

Chugai lämnade in en stämningsansökan mot Alexion till distriktsdomstolen i Delaware i november 2018. I sin stämningsansökan hävdade Chugai att Ultomiris bryter mot ett amerikanskt patent som innehas av Chugai.

Även i Japan

I December 2018 lämnade Chugai även in en stämningsansökan mot Alexion till distriktsdomstolen i Tokyo, och hävdade att Ultomeris gjorde intrång i två japanska patent som Shugai har, men det japanska patentverket har ansett att patenten är ogiltiga, vilket Chugai har överklagat.

Efter att Chugai i november 2019 fått ett annat patent lämnade bolaget in ytterligare en stämningsansökan mot Alexion till domstolen i Delaware och hävdade att Ultomiris även gör intrång i det patentet. I december 2019 slogs de två stämningsansökningarna samman.

Alexion har ifrågasatt giltigheten i fem av Chugais europeiska patent och fyra har återkallats.

Drar tillbaka stämningsansökningar

Enligt förlikningsavtalet har Alexion och Chugai vidtagit åtgärder för att dra tillbaka de stämningsansökningar får patentintrång som har lämnats in till till distriktsdomstolarna i Delaware, USA och Tokyo, Japan.

”Med denna uppgörelse kommer vi att fortsätta att främja våra utvecklingsprogram med Ultomiris för nya indikationer och fokusera på vårt uppdrag att förändra livet för människor som drabbats av sällsynta sjukdomar”, säger Alexions vd Marc Dunoyer i pressmeddelandet.

Ska betala ett engångsbelopp

Enligt förlikningsavtalet ska Alexion under det andra kvartalet i år göra en engångsbetalning på 775 miljoner dollar, cirka 7 309 miljoner kronor. Inga andra belopp ska betalas av något av bolagen och förlikningen kommer inte påverka Astra Zenecas finansiella guidning för 2022.

Ultomiris, med den verksamma substansen ravulizumab, används för att behandla vuxna, och barn som väger minst 10 kilo, med paroxysmal nokturn hemoglobinuri, PNH, eller atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom, aHUS, två sjukdomar som kan vara livshotande.

ANNONS
ANNONS

PNH leder till anemi, alltså lågt antal röda blodkroppar som orsakas av att röda blodkroppar bryts ned, till trombos, alltså blodproppar i blodkärlen, och till pancytopeni, det vill säga lågt antal blodkroppar. Sjukdomen aHUS leder till anemi och till trombocytopeni, det vill säga minskat antal blodplättar som är de komponenter som gör att blodet koagulerar samt till njursvikt. 

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Astra Zenecas koncernschef: Ett banbrytande 2021 [Dagens PS]