Astra Zenecas fick positiva resultat i fas 3-studier för nio olika läkemedel under 2021 och koncernens totala intäkter ökade med 41 procent.

ANNONS

Under 2021 ökade Astra Zenecas totala intäkter med 41 procent, till 417 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 3,8 miljarder kronor, detta är inklusive intäkter från bolagets covid-19-vaccin, exklusive vaccinet ökade de totala intäkterna med 26 procent.

Vinsten per aktie för kärnverksamheten blev 5,29 dollar, drygt 48 kronor. Bolagets styrelse avser att öka den årliga utdelningen från 0,10 dollar, cirka 90 öre, till 2,90 dollar, drygt 26 kronor och har godkänt en andra utdelning på 1,97 dollar, nästan 18 kronor, för 2021, den utdelningen kommer utbetalas i mars i år.

Astra Zeneca har under 2021 fått 14 positiva resultat från fas 3-studier med nio olika läkemedel och 22 tillstånd och myndighetsgodkännanden på stora marknader.

Kommentar från koncernchefen

”AstraZeneca har fortsatt sin starka tillväxtbana under 2021 med branschledande FoU-produktivitet, fem av våra läkemedel som når nya milstolpar som ’blockbusters’ samt förvärvet och integreringen av Alexion. Vi har också hållit löftena om bred och rättvis tillgång till vårt covid-19-vaccin med 2,5 miljarder doser som släppts för leverans runtom i världen och vi har gjort goda framsteg vad gäller att minska våra utsläpp av växthusgaser”, säger Astra Zenecas koncernchef Pascal Soriot i ett pressmeddelande.

”De positiva nyheterna från portföljen, inklusive godkännanden för Evusheld och Tezspire, stöttar utsikterna för 2022. Detta innebär, tillsammans med det omdanande förvärvet av Alexion, att vi är förvissade om vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Efter ett banbrytande 2021 ökar vi utdelningen till våra aktieägare,” fortsätter han i pressmeddelandet.

Astra Zenecas prognos för helåret 2022 är att de totala intäkterna kommer öka med någonstans mellan 16 och 19 procent samt att vinsten per aktie kommer öka med ungefär 25–29 procent.

Strax efter klockan 9 på torsdagsmorgonen har Astra Zeneca stigit med 3,38 procent.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Astra Zeneca flyttar till Karolinska-området i Stockholm [Dagens PS]