Diamyd medical ska leda ett femårigt projekt med finansiering från Vinnova för att utveckla AI för screening och förebyggande vård av diabetes typ 1.

ANNONS

Sedan några månader leder Diamyd medical AB innovationsmiljön Asset med finansiering från Vinnova. Syftet med Asset är att utveckla algoritmer som bygger på artificiell intelligens, AI, för förebyggande behandling av diabetes typ 1 och andra autoimmuna sjukdomar.

”Med en mängd data vill vi utveckla en algoritm, som på individnivå kan förutspå hög risk för att insjukna i typ 1-diabetes och då även med ett förhållandevis exakt tidsperspektiv, det vill säga kommer individen att insjukna inom 1, 2 eller 5 år. Det skulle ge möjligheter till effektiv, preventiv precisionsmedicinsk behandling och kanske även öppna för att nationellt screena för typ 1-diabetes”, säger säger Diamyd medicals vd Ulf Hannelius till Life-time.

Har utvecklat diabetesvaccin

Diamyd medical utvecklar precisionsmedicinska läkemedel som är inriktade mot diabetes typ 1. Företaget har utvecklat ett diabetesvaccin som i en större metastudie, och i bolagets europeiska fas 2b-studie, har visat en statistiskt signifikant effekt i att bevara den egna insulinproduktionen. Förberedelser pågår för en bekräftande fas 3-studie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uyvecklingsarbetet med AI för hållbar prevention av autoimmunitet bygger på tre faser och inledningsvis ligger fokus på att utveckla algoritmer. Därefter följer kliniska studier som också ska täcka in utvärdering av förebyggande behandling.

Även för andra sjukdomar

”I en senare fas hoppas vi hitta möjligheter till implementering i större skala och även att lösningarna ska vara till nytta för andra autoimmuna sjukdomar och då handlar det framför allt om celiaki och autoimmun tyreoidit. Det finns tydliga kopplingar mellan de här diagnoserna, den som har typ 1-diabetes löper högre risk att få de sjukdomarna och tvärtom”, säger Ulf Hannelius till Life-time.

Asset bygger på samverkan mellan Diamyd, företaget Mainly AI, Lunds universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, dessutom är Nationella diabetesregistret en viktig resurs i arbetet, det är världens största diabetesregister.

ANNONS
ANNONS

Diamyd medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet DMYD B.

Läs mer: Precisionsmedicin mot autoimmun diabetes patenteras [Dagens PS]