Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 721 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 39 procent från 2020, då resultatet efter skatt var 520 miljoner. 

ANNONS

Det svenska medicinteknikbolaget Addlife är en oberoende aktör inom Life Science, bolaget är verksamt på den europeiska marknaden.

Addlife äger och förvärvar marknadsledande bolag inom nischade segment med erbjudanden som främst vänder sig till aktörer inom hälsa- och sjukvård, både inom forskning och vård. Koncernen har ungefär 1 800 anställda i cirka 70 operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken.

Omsättningen ökade över 50 procent

Under 2021 ökade Addlifes nettoomsättning med 52 procent, till 7 993 miljoner kronor (5 273), varav den organiska tillväxten utgjorde 11 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 43 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ebita ökade med 59 procent, till 1 237 miljoner kronor från 802 miljoner 2020. Ebita-marginalen år 2021 hamnade på 15,9 procent.

Under 2021 har Addlife genomfört sju förvärv som tillsammans beräknas tillföra en årlig nettoomsättning på nästan 3,3 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Kommentarer från vd

Under en digital konferens säger Addlifes vd Kristina Willgård att bolaget under 2021 haft stark tillväxt både inom försäljning och vinst.

”Vår försäljningstillväxt har varit mer än 50 procent det här året och ebita-tillväxten har också varit högre än 50 procent”, säger hon under konferensen.

Svår marknad under 2021

”Tillväxten kommer huvudsaken från förvärv som vi har gjort i många länder i Europa, men också från den starka försäljningen av covid-relaterade produkter”, berättar hon vidare under konferensen.

Hon påtalar att marknaden har varit väldigt volatil under 2021, med nya restriktioner och nya mutationer, vilket har försvårat möjligheterna att göra goda affärer eftersom marknadssituationen ändras från en vecka till en annan.

Det fjärde kvartalet

Kristina Willgård berättar att Addlifes covid-relaterade försäljning minskade under det fjärde kvartaler jämfört med förra året.

”Det är ett väldigt starkt fjärde kvartal, men vi visste alla att det skulle bli väldigt tufft för jämförelsekvartalet 2020 var extremt starkt med väldigt stor försäljning av covid-relaterade produkter”, säger hon under konferensen.

ANNONS
ANNONS

Efter att Kristina Willgård på torsdegen aviserade att hon ska avgå som vd för Addlife under 2022 rasade bolagets aktie med 26 procent på fredagen.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Addlife förvärvar Telia Health Monitoring [Dagens PS]