Dagens PS

Därför lyckas flickor bättre i skolan

Därför lyckas flickor bättre i skolan
Högstadieklass i Bergshamra. I svenska skolor lyckas flickor betydligt bättre än pojkar. Nu levererar forskarna förklaringar. (Foto: Erik G Svensson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 maj 2024Publicerad: 26 maj 2024

Flickor har högre skolbetyg än pojkar. Frågan är varför? Nu kommer svensk och internationell forskning med några nya svar.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sociologen Frida Rudolphi är verksam vid Stockholms och Umeå universitet och även vid Institutet för framtidsstudier.

Nu har hon använt den svenska delen av ett stort internationellt forskningsprojekt, CILS4EU, för att gå närmare in på flickors och pojkars studieresultat.

Den nya studien utgår från ett antal positiva och negativa attityder och beteenden hos elever för att hitta ett samband.

Bakgrund är den stora skillnaden mellan pojkar och flickor i skolan – 2023 motsvarande 19 meritpoäng – och vad det är som flickor gör som pojkar inte gör.

Negativ inverkan

”Pojkar har en tendens att engagera sig i beteenden som i längden har negativ inverkan på skolresultaten, medan flickor engagerar sig i beteenden som ofta har positiv inverkan på studierna”, säger Frida Rudolphi hos forskning.se.

ANNONS

Senaste nytt

Två faktorer

Här sticker två faktorer ut markant: läsning och datorspel.

ANNONS

I studien ser forskarna att dataspel har ett tydligt negativt samband med meritvärdet om eleverna spelar två timmar eller mer per dag – något många pojkar gör.

Hälften av de 14-åriga pojkarna uppgav att de låg över den gränsen. Bland flickorna var motsvarande andel 10-15 procent.

Frida Rudolphi ser fler förklaringar till datorspels negativa inverkan.

”En orsak kan vara en försämrad förmåga att ägna sig åt skolaktiviteter”, säger Frida Rudolphi.

Snabba belöningar

Dataspel ger snabba dopaminbelöningar, menar hon. Mycket spelande kan då göra det svårare för eleven att fokusera på skolarbete där belöningarna är färre, senare och kräver mer arbete.

Faktorer som att det blir för lite tid till skolarbete samt brist på sömn kan naturligtvis också spela in.

Forskarna delade upp spelarna i två sorter: singel player, som spelar ensam, och multi player, som spelar med andra.

ANNONS

Båda formerna kan ha en tydligt negativ inverkan på skolresultaten men sambandet är något större när det handlar om multi players, menar forskarna utan att se någon exakt förklaring.

Positivt samband

Läsning har däremot ett självklart och positivt samband med studier och är betydligt mer utbrett bland flickor.

36 procent av pojkarna sade sig inte läsa något alls, den andelen bland flickorna var 16 procent.

36 procent av flickorna läste minst en gång i veckan men endast 18 procent av pojkarna.

”Skillnaden i läsning utgör 6-8 procent av betygsskillnaderna. Räknas det bort, skiljer det bara 14 meritpoäng (i stället för 19) mellan flickor och pojkar”, skriver forskning.se.

Vad pojkar saknar

Sammantaget är läsning, ansträngning och förväntan om universitetsstudier vanligare bland flickor än bland pojkar och utgör den tydligaste skillnaden.

ANNONS

”Det viktiga verkar alltså inte vara att pojkar har många negativa beteenden, utan att de saknar de positiva”, säger Frida Rudolphi.

Läs mer:

Dyrt göra skolan till marknad. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Chefslinjen, bara för chefer

Chefslinjen, bara för chefer. Med Unionen Chef har du alltid någon att fråga. Vi ger snabba svar på alla de frågor du har som chef och om de villkor som gäller i din anställning.

Kontakta Unionen Chef
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS