Telekombolaget Nokia redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 5 694 miljoner euro (5 313), en ökning med 7 procent mot föregående år. Väntat var 5 430 miljoner euro, enligt en prognossammanställning från Bloomberg.

Justerat rörelseresultat utföll på 451 miljoner euro (334), med en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (6,3). Väntat var 303,2 miljoner euro.

Resultatet efter skatt blev -194 miljoner euro (-271).

Justerat resultat per aktie blev 0,05 euro (0,03), vilket innebär en ökning med 67 procent mot föregående år. Väntat här var 0,03 euro per aktie.

Styrelsen har beslutat om en kvartalsutdelning på 0,05 euro per aktie. Nokia började med kvartalsvis utdelning under 2018.

Bolaget upprepar att det fortfarande ser det justerade årsresultatet landa på 0,25-0,29 cent per aktie.

Vidare upprepar bolaget också guidningen för 2019, där andra och fjärde kvartalet beskrivs som starkare till följd av säsongsmönster. Särskilt starkt väntas det fjärde kvartalet bli, enligt Nokia.

ANNONS
ANNONS

Nokia justerar upp prognosen för Networks och Nokia Software där den primära adresserbara marknaden nu väntas växa något i år med fortsatt tillväxt 2020. Tidigare kommentar var att den adresserbara marknaden skulle vara oförändrad under 2019.

Nokia, MEUR Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 5 694 5 313 7,2%
Rörelseresultat, justerat 451 334 35,0%
Rörelsemarginal, justerad 7,9% 6,3%
Nettoresultat -194 -271
Resultat per aktie, justerat 0,05 0,03 66,7%