Svenska teknikbolaget Radio Innovation har som första och enda svenska bolag antagits i Facebooks acceleratorprogram Facebook Connectivity.

ANNONS

Anledningen till Facebooks intresse är att de båda företagen delar visionen att till en rimlig kostnad kunna ge de tre miljarder människor, som i dag saknar mobilt internet, tillgång till denna teknik. Radio Innovations patentsökta och nydanande teknologi gör att visionen kan bli verklighet.

”Vi tar endast emot företag i Facebook Connectivity Accelerator som kan få en betydande inverkan. I Radio Innovations fall är det att föra ut mobilt internet till delar av världen där det i dag är svårt att bygga ut trådlös kommunikation ur ekonomisk och affärssynpunkt”, säger Facebook Connectivity i ett uttalande.

Radio Innovations är ett av 20 bolag i världen som blivit utvalda att delta programmet.
”Att vi nu blivit en del av Facebook Connectivity Accelerator skapar mycket stora möjligheter för oss att snabba på vår expansion och utveckling samtidigt som Facebook hjälper till att öppna viktiga dörrar till amerikanskt riskkapital”, säger Dusyant Patel, vd för Radio Innovations, och fortsätter:

”Mer än tre miljarder människor saknar fortfarande möjligheten att kunna prata i mobiler och att surfa på nätet, något som begränsar ett samhälles utveckling på grund av de höga kostnaderna att bygga ut näten. Vi och Facebook vill arbeta för att minska denna digitala klyfta. Vi gör det genom att erbjuda lösningar som dramatiskt förbättrar mobil täckning, datahastigheter och kapacitet på platser som i dag är vita fläckar.

Forcerar ekonomiska hinder

Radion Innovations antennlösning sänker kostnaderna för mobil datakommunikation med upptill 70 procent jämfört med konventionella antenner. Därmed raseras de ekonomiska hinder som begränsar utbyggnaden av mobilnäten.

Radio Innovation får genom acceleratorprogrammet inte bara tillgång till Facebooks tekniska resurser för sin forskning och fortsatta utveckling av antennteknologin. Det kommer också att genomföras introduktioner av Radio Innovations antennlösningar för mobiloperatörer och ägare av torn runt om i hela världen.

Vad innebär detta för er konkret?
Acceleratorprogrammet – som omfattar en tolvveckorsperiod – kommer, dels att ge oss stöd i produktutvecklingen och ge oss tillgång till deras datakraft för att kunna göra mer avancerade simuleringar, dels kommer vi få hjälp inför den kommande pitchprocessen i syfte att göra oss redo att expandera.

ANNONS
ANNONS

Hur fick jätten Facebook upp ögonen för just er?
De besökte vår monter på mässan Mobile World Congress i Barcelona 2019 och såg en av våra pitch-filmer som beskriver den vision vi jobbar för att lösa, att vi vill att de tre miljarder människor som i dag saknar möjligheten att kunna prata i mobiler och surfa på nätet ska kunna få tillgång till det men med en rejält minskad kostnad, något som vår antennlösning kan åstadkomma. De insåg då att vi delar denna vision och det var där relationen startade.

Torbjörn Johnson, av de stora mastentreprenörerna, ligger bakom Radio Innovation. Han har tidigare byggt upp och sålt två framgångsrika antennbolag, ett till Ericsson och ett till Kinnevik. Företaget som startades 2014 har i dag tio medarbetare med huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om programmet här.