Räntemarknaden har med nedgångar under de senaste veckorna signalerat att inflationen nog inte blir så farlig. Centralbankerna kanske har rätt i att inflationsuppgången är övergående.

En som dock inte håller med är den franska analysfirman Gavekal, som nämligen har tittat närmare på den totala penningmängden i USA.

M1

Gavekal har i diagrammet nedan plottat in tillväxten i M1, som är ett samlingsnamn för de mest likvida medlen i omlopp i en valuta. Uppgången för M1 i USA är över 70 procent på ett år.

Det är en oerhört dramatisk uppgång jämfört med de tidigare ökningarna under de senaste 25 åren. Trots stora stimulanser i såväl Japan, Kina och Europa så är ökningen av penningmängden i dessa regioner knappast märkbar. Speciellt då i jämförelse med USA:s rysarkurva.

Ekonomiskt experiment

Inflation innebär ju de facto mer pengar i omlopp enligt den monetaristiska penningmarknadsteorin. Om den vetenskapen inte spelat ut sin roll borde ökningen av M1 logiskt sett leda till högre inflation. Märk väl dock att M1 inte inkluderar vissa populära finansiella tillgångar som aktier och obligationer. Sannolikt är den kurvan brantare.

Det är i vilket fall som helst en helt ny terräng och ett ekonomiskt experiment utan dess like. Fortsättning följer.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>