Att avkastningen på aktiemarknaden har kommit när börsen varit stängd än ett välkänt faktum för investerare. Ett nytt handelsmönster är ett faktum då all avkastning, på indexnivå, har erhållits under natten.

ANNONS

I diagrammet nedan framgår det med all tydlig önskvärdhet. Den blå kurvan visar avkastningen på börsen sedan 1993 för de investerare som köpt index på dagens sista stängningskurs och sålt på morgonens första stängningskurs.

Aktierna växer på natten

Avkastningen för denna investeringsstrategi summeras till 745 procent under de 28 åren. För de investerare som valt att inte ha några positioner över natten, vilket är en strategi hos ganska många traders, har det varit en tuffare resa (se bruna linjen).

Att köpa på morgonen och sälja på kvällen har lett till en negativ avkastning på 8,5 procent för börsindex. Och detta under en extremt stark börsperiod.

Källa: Susquehanna International Group

Nytt handelsmönster

Så här har det alltså sett ut fram till och med 2020 på USA-börserna. Och det har varit samma mönster på Stockholmsbörsen. Men nu har något hänt.

I år är det nästan lika hög avkastning under börshandeln som under natten (se diagram nedan). Och det här tror börsanalytikerna är ett trendskifte som kommer att bestå.

Fler småsparare

Anledningen, enligt börskonsulten Susquehanna, till det nya handelsmönstret stavas småsparare. Med ett större inslag av småsparare har volymerna ökat på börsen och också slagigheten i kurserna. Det märks om inte annat på Stockholmsbörsen i småspararfavoriter.

ANNONS
ANNONS

Bra för prissättningen

I USA är det tillkomsten av handelsplattformen Robin Hood som är största anledningen. I Sverige är det nätmäklarna Avanza och Nordnet som småspararna handlar genom.

Ur ett aktiemarknadsperspektiv kan det bara vara positivt. Ju fler aktörer som bestämmer priset desto större är sannolikheten att prissättningen blir korrekt.

Relaterade artiklar:

Därför är börsen bäst på både kort och lång sikt. Dagens PS