Börsen är som bekant det tillgångsslag som gett bäst avkastning i det långa loppet. I snitt har aktier levererat cirka 10 procent per år de senaste 100 åren. Det slår allt.

ANNONS

På senare år har visserligen venture capital (investeringar i onoterade startup-bolag) och kryptovalutor genererat mer dubbla avkastningen mot aktier, och mer därtill, men tillgångsslagen är oprövade över längre tid. De erbjuder dessutom varken likviditet eller tillgänglighet för gemene man.  I det perspektivet är aktier perfekt.

Ekonomin i olag

Fidelity, världens största aktivt förvaltade fondbolag, ger i en färsk analys en ny angenäm dimension av aktier. Fidelity har undersökt hur väl olika tillgångsslag klarat sig under oroliga tider. Alltså inte klassiska börsfall utan när ekonomisk fundamenta kommit i olag.

Fidelity har identifierat tre extraordinära tillfällen. Tiden under och närmast efter andra världskriget, stagflationen runt 1970-talat samt coronapandemin förra året.

Investerardygnet

Inflation och nedstängda ekonomier

De två förstnämnda tillfällena präglades framför allt av hög inflation och den sistnämnda av nedstängda ekonomier. Vid varje tillfälle har Fidelity mätt de olika tillgångsslagens värdeutveckling. Den grå linjen visar ett index med 60 procent aktier och 40 procent obligationer.

Aktier klarar sig bäst

Det slående ur ett aktiemarknadsperspektiv är hur bra aktier (S&P500) klarade sig. I samband med under och efter andra världskriget var aktier det bästa tillgångsslaget. Vid oljeprisinflationen på 1970-talet var guld, silver och såklart råvaror (CRB inkluderar olja) de stora vinnarna. Men aktier klarade sig hyggligt.

ANNONS
ANNONS

Aktier är en allväderstillgång

Under pandemin har bitcoin exploderat på uppsidan, men aktier är det näst bästa tillgångsslaget. Till och med bättre än råvaror, inflationshotet till trots. Aktier har haft det jämnaste utfallet av alla tillgångsslag. Sämsta tillgången, under de här tillfällena, är långa statsobligationer. Aktier tycks däremot vara en allväderstillgång.

Läs även: Tveka inte – fortsätt köp aktier [Dagens PS]