Det börjar bli ovanligt att se ungdomar utan hörlurar. Men nu höjs varningar för att det kan leda till en enorm våg av hörselskador.

ANNONS

Ett forskarteam på Medical University of South Carolina har undersökt användningen av hörlurar och hörselsnäckor. Studierönen är återgivna i den ansedda vetenskapstidningen BMJ Global Health.

Källa: BMJ Global Health.

Forskarrapporten baserar sina slutsatser på 33 studier runt om i världen omfattande nästan 20 000 ungdomar. Där framgår att ljudvolymen i enheterna ligger uppåt 105 decibel.

Det kan jämföras med den rekommenderade ljudnivån för ungdomar som ligger på 75 decibel.

Över 670 miljoner människor i riskzonen

Slutsatsen är att mellan 28 och 48 procent av användarna (12–34 år) kan drabbas av framtida hörselskador.

Det motsvarar i antal mellan 670 miljoner och 1,35 miljarder människor. Som jämförelse finns det idag 425 miljoner människor på jorden med svåra hörselproblem.

Rekommendationen i rapporten är att myndigheterna i respektive länder tar ansvar och inför restriktioner och kontroller av användningen av hörlurar. Annars kommer det här skräckscenariot att infrias.

Ur ett investerarperspektiv

Ur ett investerarperspektiv finns det anledning att titta närmare på börsnoterade danska William Demant, vilket är ett av de tre största hörapparatbolagen i världen.

ANNONS
ANNONS

Eller kanske svenska medicinteknikbolaget Duerity som utvecklar tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus.

Mer från Investerardygnet hittar du här: Börskris bäddar för lukrativa möjligheter [Dagens PS]

Intresserad av ekonomi och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.