Efter nedgången på börsen i år står nu marknaden och velar. Alla söker indiktioner för eventuell rekyl på börsen. Utsikterna är inte direkt ljusa med räntehöjningar, åtstramningar och recession i korten. Men det är numera allmänt känt och aktiemarknaden har sannolikt diskonterat en del sorger och bedrövelser redan.

ANNONS

För de investerare som ansluter sig till den senare beskrivningen finns stöd i analystjänsten S&P Dow Jones statistik.

65 års empirisk statistik

Den visar vad som hänt på börsen ett år efter 15 procents börsnedgång eller mer och som varat fem månader.

Empirin är hämtad från de 65 senaste åren på Wall Street. Antalet tillfällen är 26 och utfallet ett år framåt framgår av stapeldiagrammet nedan.

Statistik som visar rekyl på börsen
Källa: S&P Dow Jones

Oddsen goda för rekyl på börsen

Oddsen ser ut att vara goda för en rekyl på börsen. Det är bara två gånger (av 26) som börsen inte stått högre 12 månader senare.

Vid det sämsta utfallet har börsen fortsatt ned med 22 procent. Vanligast är en uppgång mellan 10 och 20 procent. Därefter 20 till 30 procent. Vid två tillfällen har börsen avancerat mer än 40 procent.

ANNONS
ANNONS

Men historia är historia och marknaden har en ovana att plöja nya fåror – utsikterna må vara mörka men historien säger köp!

Relaterade artiklar:

Stockholmsbörsen är sämst i världen i år. Dagens PS