Världens viktigaste konsument kommer tvingas att dra ned på konsumtionen. Det står klart i ny statistik från centralbanksanknutna Atlanta FED och som bearbetats av analysfirman Compound.

ANNONS

Statistiken visar att den amerikanske konsumenten måste lägga avsevärt mer av sin disponibla inkomst på nödvändiga utgifter för hemmet.

Bolåneräntor över 6 procent

Beräkningarna bygger på genomsnittsinkomst, genomsnittshus och genomsnittsbelåning i USA. Det vill säga genomsnittsamerikanen som ofta benämns ”Joe sixpack”

Inklusive bland annat fastighetsskatt, lån och försäkringar avsatte amerikanen i snitt 29 procent av sin inkomst för ändamålet 2020. Nu har den andelen stigit till hela 44,5 procent.

Det är i första hand ökade lånekostnader som ligger bakom ökningen. I USA är bolåneräntan nu över 6 procent för bundna långa bostadslån.

Källa: Compund

Dåliga nyheter för världsekonomin

Hemmets nödvändiga kostnader som andel av inkomsten är den högsta sedan mätningarna började 2006. Och det är dåliga nyheter för världsekonomin.

Utrymmet för övrig konsumtion minskar rejält och det påverkar inte bara den amerikanska ekonomin utan hela världsekonomin. Privatkonsumtionen svarar för 70 procent av USA:s BNP och USA är världens största ekonomi och motorn i världsekonomin.

ANNONS
ANNONS

USA är förvisso inte Sveriges största handelspartner men påverkan kommer att märkas ändå.

Relaterade artiklar:

Analys: Det kan ta 10 år att få ner inflationen. Dagens PS