Antingen har stockholmsbörsens begåvats med extremt skickliga förvärvsmaskiner (Indutrade, Addtech, Lifco, Sdiptech mfl), eller så har aktiemarknaden felaktigt premierat förvärvsbolagen med fel värderingar.

ANNONS

Annars stämmer inte utfallet från globala undersökningar om förvärv med vad vi ser på Stockholmsbörsen.

Slutsatsen entydig

Nyligen publicerade den ansedda konsultfirman Boston Consulting Group (BCG) en global studie över 5 500 förvärv gjorda sedan 1980 där noterade bolag har varit inblandade och köpeskillingen per förvärv uppgått till minst 2,1 miljarder kronor.

Rapporten sträcker sig ända fram till halvårsskiftet 2021. Slutsatsen är entydig. The 2021 M&A Report: Mastering the Art of Breaking Up (bcg.com)

Säljaren är vinnaren

Det är det säljande bolaget som avkastningsmässigt tjänar på affären. I diagrammet nedan framgår att kursreaktionen de närmaste två åren efter affären varit extra positiv (högra rutan för det säljande bolaget).

För det köpande bolaget har det varit tvärtom. Där har det, förutom några korta perioder, varit negativt för aktien när företaget förvärvat.

ANNONS
ANNONS

Det är visserligen inga dramatiska kurseffekter – plus 0,4 procent i snitt för säljaren och minus 0,1 procent i snitt för köparen – men det är tydligt vem som är vinnaren.

Investerardygnet
Källa: BCG

Stockholmsbörsen unik

Det här går på tvärs mot kursreaktionerna på Stockholmsbörsen när förvärv annonseras. Ett betydande förvärv som inte föräras med en kursuppgång på minst 10 procent är ovanligt.

Och värderingarna för ovannämnda förvärvsmaskiner är genomgående över 30 gånger vinster, i flera fall över 40 och mer därtill.

BCG:s rapport ger inte stöd för vare sig uppvärdering vid köp eller höga värderingar. Stockholmsbörsen är med andra ord unik i sina kursreaktioner.

Teknologi och hälsovård speciella

Nu finns det några undantag som BCG tar upp. Det gäller bland annat affärer inom teknologi och hälsovård där sambandet inte gäller. Sedan är det värt att notera att såväl Indutrade som Addtech ofta gör många små förvärv som inte inkluderas i BCG:s mätning.

ANNONS
ANNONS

Särnotering bäst effekt

För säljaren blir den positiva effekten som störst om det är ett olönsamt dotterbolag som avyttras och om det sker i en situation där säljaren är hårt skuldsatt.

Likaså applåderar marknaden oftare om säljaren är van vid transaktioner. Bästa kursmässiga utfallet blir när säljaren väljer att särnotera dotterbolaget istället för ren försäljning.

Läs även: Tveka inte – fortsätt köp aktier i november [Dagens PS]