Prisuppgången på olja har delvis förklarats av att oljebolagens underinvestering under flera år. Men det är inte bara där som utbudet hållits tillbaka på grund av historiska försyndelser. Samma sak gäller för metaller.

ANNONS

Det visar en sammanställning från analysfirman PGM Global.

Halverad investeringsnivå

För tio år sedan var det bra fart på investeringar världen över i gruvor och metallutvinning. Sedan dess har det varit knapert.

Investeringsnivån har mer än halverats (mörkblå kurva). Och det går att spåra i prisutvecklingen för de här råvarorna.

Investeringspuckeln kommer med ett par års eftersläpning av höga metallpriser (se bild nedan).

Underinvestering
Källa: PGM Global

Stor potential för Boliden, Sandvik och Epiroc

Det tar med andra ord ett tag för att få balans. Nu är priserna höga igen vilket kommer att resultera i en hög investeringstakt framöver.

Men det sker med en fördröjning. Såvida inte efterfrågan stannar av kommer det vara en obalans i utbud och efterfrågan och sannolikt höga priser ett tag till.

ANNONS
ANNONS

Oljebolagens underinvestering borde logiskt vara en god jordmån för såväl metalltunga Boliden som leverantörerna till gruvor som Sandvik och Epiroc.

Relaterade artiklar:

Börsens stora potential – inte det du trodde. Dagens PS