Om någon skulle föräras epitetet investerarnas anfader så är det amerikanen Benjamin Graham. Han var som mest verksam under första halvan av förra seklet och avled 1976. Här är hans bästa investeringsråd.

ANNONS

”Den bästa bok som skrivits” enligt Buffett

Värdeinvestering, som bär hans signum, var en helt ny strategi på den tiden och har stått modell och skola för många framgångsrika investerare.

1949 utkom Benjamin Graham med boken ”The Intelligent Investor” som enligt Warren Buffett är den bästa boken om investeringar som någonsin skrivits.

Bästa investeringsråd
Bästa boken om investeringar enligt Warren Buffett

Förlorade aldrig pengar

Graham både föreläste, skrev böcker och förvaltade. Efter börskraschen 1929, då han förlorade nästan alla sina pengar, förfinade han sin investeringsmodell.

Därefter förlorade han aldrig mer pengar under ett enskilt år, trots världskrig, oljeprischocker och hyperinflation.

Twitterprofilen Compounder har, enligt egen utsago, plöjt alla Grahams böcker och sorterat ut hans tjugo bästa investeringsråd.

Här kommer dom:

1. Kontrollera dina känslor.

För att bli en framgångsrik investerare behöver man inte ett högt IQ eller insiktsfulla branschkunskaper. Vad som krävs är en bra strategi för att göra intelligenta beslut och hålla känslorna i schack.

ANNONS
ANNONS

2. Disciplin och mod.

Hur du avkastar i det korta perspektivet är mindre viktigt jämfört med hur du agerar. Visa disciplin och mod och låt dig inte påverkas av andras nycker.

3. Investera motvalls.

Den intelligenta investeraren är en realist som säljer till optimister och köper av pessimister. Köp aktier när det är blod på gatan. Panik skapar bra priser på bra bolag.

4. Ha en finansiell plan.

Det är inte betydelsefullt huruvida du överträffar marknaden. Däremot är det viktigt att ha en finansiell plan som tar dig dit du vill.

5. Björnmarknader erbjuder möjligheter.

Ju dummare marknaden uppför sig desto större är möjligheterna för investerare.

6. Du är delägare.

Som aktieinvesterare äger du en del av ett företag. Agera därefter.

7. Den här gången är inte annorlunda.

Extremt goda eller dåliga marknader är inte uthålliga. I det långa perspektivet är aktiemarknaden den bästa platsen att investera dina pengar i.

8. Fokusera på fundamenta.

I det långa loppet följer aktiekursen bolagets vinster. Vänd volatiliteten till din fördel.

ANNONS
ANNONS

9. Fokusera på din egen avkastning.

Investeringar är inte ett spel där det går ut på att prestera bättre än andra utan istället kontrollera din egen investeringsprocess. Håll alltid fast vid dina mål och investeringsplan.

10. Använd marknaden till din fördel.

Marknaden är till för att tjäna dig. Glöm aldrig att priset på aktierna utgör ett erbjudande, antingen för att agera eller att ignorera.

11. Undvik hög transaktionsaktivitet.

Bevisen är uppenbara. Ju mer du handlar desto mindre har du kvar. Den bästa investeraren är en död investerare

12. Kostnader slår.

Varje skatt eller utgift du betalar påverkar din avkastning. Försök att minimera alla utgifter.

13. Säkerställ att argumenten är goda för att köpa eller sälja en aktie.

Köp aldrig en aktie för att den gått upp eller sälj en aktie för att den gått ned. Agera bara när bevekelsegrunderna i analysen har ändrats eller om du hittat ett bättre alternativ.

14. Köp alltid en aktie under det fundamentala värdet.

Ju billigare du köper desto större blir din säkerhetsmarginal.

15. Betala aldrig för mycket.

Ett bra företag är inte detsamma som en bra investering om du betalar ett överpris. Att jämföra värderingen på aktie med femårssnittet är en bra start.

16. Spekulera aldrig.

Individer som investerar skapar pengar åt sig själva. Individer som spekulerar skapar pengar åt mäklare.

ANNONS
ANNONS

17. Omfamna prisfluktuationer.

Volatiliteten har bara en betydelse för en riktig investerare. Den skapar möjligheter att köpa klokt när priserna faller och sälja klokt när aktierna har gått upp för mycket.

18. Vänd panik i marknaden till din fördel.

Björnmarknader och börskrascher skapar möjligheter.

19. Ha tålamod.

Om du har ett långsiktigt perspektiv så kan man bortse från den dagliga volatiliteten. Den bästa investeraren är mycket tålmodig.

20. Framgångsrik förvaltning handlar om att kontrollera risk, inte undvika risk.

I den långa loppet är aktier mindre riskfyllda än obligationer.

 

Relaterade artiklar:

Så här borde du ha investerat i år. Dagens PS