Den gängse bilden är att långa dagar på jobbet är bra för karriären. Att offra delar av sin semester för arbetet sänder rätt signaler till arbetsgivaren. Men det här narrativet stämmer inte.

ANNONS

I alla fall inte i USA. I senaste numret av den ansedda affärstidskriften Harvard Business Review (HBR) visar en ny undersökning att det faktiskt förhåller sig tvärtom.

Större chans till lönelyft

Det är istället de som tar ut hela sin semester som visar sig ha större chans till befordran och lönelyft i karriären. Undersökningen, som heter ”Time Off”, estimerar skillnaden till 6,5 procentenheter jämfört med de som i snitt undviker att ta ut minst 11 dagar av sin semester.

Ökar produktiviteten

Anledningen till det här överraskande resultatet är flera. Och faktiskt ganska logiska. Semester ger i 94 procent av fallen ett ökat välmående och energi.

Glada och utvilade personer presterar bättre på jobbet. Enligt HBR ökar produktiviteten med 31 procent om hjärnan tänker positivt.

Kollegor och chefer gillar dessutom positiva personer.

Inte ekonomiskt rationellt

Sedan är ju en bortvald semester en illa dold ekonomisk miss. Här får man betalt för att vara ledig, bli gladare och mer produktiv.

Istället arbetar man och tappar förmånen. Det är inte ekonomiskt rationellt. I USA är har semesterarbete slagit rekord.

ANNONS
ANNONS

I Sverige saknas den statistiken men rimligtvis borde karriärstipset att ta ut hela semestern gälla även här.

Relaterade artiklar:

Råvarupriserna fortsätter falla – bra för inflationen. Dagens PS