Under pandemin har konsumtionen minskat över hela världen. Inte på grund av brist på pengar utan mer på grund av brist på utbud.

ANNONS

Resor, restaurangbesök, biobesök har helt enkelt inte erbjudits. Dessutom har behovet av viss konsumtion reducerats. Dit hör exempelvis kläder.

Följden har blivit att pengarna sparats. Pandemin har medfört den största ökningen i sparkvoten i modern tid.

Extrem ökning

Det visar en färsk analys av samarbetsorganisationen OECD, som har mätt hur mycket hushållen sparar i världen i förhållande till disponibel inkomst. I snitt har sparkvoten ökat med runt 5 procentenheter under det senaste året. Det är en extrem ökning på kort tid.

Sverige dubblat

Sverige tillhör de länder där sparkvoten ökat mest. I genomsnitt har svensken dubblat sparkvoten från 9 till 18 procent relativt den disponibla inkomsten.

Det är bara frugala Schweiz samt Irland, i OECD:s sammanställning, som för närvarande sparar mera. Jämfört med de nordiska grannländerna Finland och Danmark har Sverige nu dubbelt så hög sparkvot.

Kina sparar mest

Men det är långt till världens mest sparsamma befolkning, kineserna. Där ligger sparkvoten på nästan 50 procent.

Det är inte konstigt att Kinas kommunistparti ser potentialen i ökad inhemsk konsumtion som drivkraft för fortsatt ekonomisk tillväxt.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>