Överraskad? Ny statistik från OECD visar att svenska villapriser har stigit mest världen. Tyskland, USA och Island är tre av många bostadsmarknader i världen som tillsammans med Sverige har sett tvåsiffriga prisökningar sedan pandemin slog till för ett år sedan.

ANNONS

Många länder slåss i toppen. Men vidgar man tidsspannet till 25 år finns det en klar vinnare. Nämligen Sverige. Här har villapriserna utvecklats starkast i världen. Det visar en sammanställning av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD Data.

Svenska villapriser fördubblade mot inkomsten

OECD:s mätning är inte i absoluta tal utan relativt till inkomsten sedan 1995. Med det tar OECD höjd för olikheter i inflation och löneutveckling.

Enligt den kvoten har Sveriges villapriser relativt sett mer än fördubblats på 25 år. Närmast efter ligger Storbritannien, Nya Zeeland och Norge.

svenska villapriser
Källa: OECD Data

I USA är villapriserna nästan oförändrade och i Tyskland till och med negativa.

I Japan, som fortfarande lider av baksmällan från 1980-talet, har villapriserna fallit med 40 procent relativt inkomsten. Det är bara Sydkoreas huspriser som utvecklats sämre.

Gynnsam startpunkt

Sveriges topplacering är en kombination av rally på husprismarknaden i kombination av en hyggligt modest inkomstökning. Sedan är startpunkten gynnsam för Sverige. Fastighetskrisen i början av 1990-talet, som drabbade Sverige mer än många andra länder, pressade ned villapriserna rejält.

Riksbanken slutar köpa bostadsobligationer

För Finansinspektionen, som har ansvar för stabiliteten på finansmarknaden, är utfallet av OECD:s rapport ytterligare ett bevis på den inhemska överhettade bostadsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Det är ännu ett argument för att beivra överbelåning och hålla tillbaka prisökningen på fastigheter. Ett lämpligt steg skulle ju kunna vara att be Riksbanken upphöra med köpen av bostadsobligationer.

Det trycker nämligen ned räntan på bostadslån samtidigt som det ger ett tryck uppåt på fastighetspriserna.

Läs mer:

Chockavgift kan drabba svenska bostadsköpare. Dagens PS