Svenska bankaktier har som grupp klarat sig betydligt bättre än snittet på Stockholmsbörsen hittills under 2022. Detta trots att såväl SEB som Swedbank inte mäktat med att klå index.

ANNONS

Det har vägts upp av stark kursutveckling, relativt sett, av Nordea och Handelsbanken. Samma tendens har det varit i resten av Europa.

Tillbaka till bankerna

Anledningen är en låg värdering och att en högre ränta gynnar banker. När investerarnas högre krav på avkastning för obligationer dessutom stiger fortarare än för vanliga bankräntan – som fallet är i detta nu – lockas företagen tillbaka till bankerna när de behöver nya lån.

740 miljarder kronor i exponering mot Ryssland

Men även om bankerna klarat sig bra är bankaktierna ändå ned i år i Europa. Exponering mot Ryssland är en faktor som oroat.

Men nedgången är för stor tycker amerikanska analysfirman Bernstein Research.  De senaste dagarna har de europeiska bankerna tappat nästan 800 miljarder kronor i börsvärde.

Det skall ställas mot den maximala exponeringen på 740 miljarder kronor. Det ger vid handen att tappet, allt annat lika, har varit för stort.

Källa: Sanford Bernstein

 

Svenska banker liten Rysslandsexponering

Rysslandsexponeringen finns i huvudsak hos de centraleuropeiska bankerna. När Ryssland nu skall uteslutas från betalsystemet Swift riskerar de lånen att gå upp i rök.

ANNONS
ANNONS

Men det lär inte drabba de svenska bankerna, som har en marginell exponering mot Ryssland. Något som är positivt för de svenska bankaktier. Om investerare tar fasta på det

Relaterade artiklar:

Ryssland är ingen ekonomisk stormakt. Dagens PS