Man ska aldrig underskatta USA. Så lyder en gammal börsregel som står sig än. Hur illa landet än styrs eller hur högt USA-börserna än värderas så tycks det alltid reda upp sig till amerikanernas favör.

ANNONS

Om det beror på den amerikanska vinnarmentaliteten eller skickliga företagsledare får vara osagt. Nu är dock den gamla klyschan mer giltig än någonsin.

USA-börserna har spårat ur

Det senaste decenniet har USA-börserna utklassat resten av världen i avkastning, enligt en analys av investmentbanken BofA. Banken har jämfört kursutvecklingen på USA-börsen med ett index för världsbörsen där USA är exkluderat.

USA har mellan 1950 och 2010 hållit sig inom ett intervall versus resten av världen. De senaste åren har det spårat ut fullständigt (se graf nedan).

Stockholmsbörsen har matchat USA

Enligt det statistiska måttet standardavvikelse är det en extrem rörelse. Bara i år är överavkastningen för USA-börserna gentemot resten av världens cirka 12 procentenheter.

Stockholmsbörsen är en av få börser som hållit amerikanarna stången på både kort och lång sikt.

Värderingsskillnaden rekordstor

Bakom den här utvecklingen ligger framför allt kursutvecklingen för de stora amerikanska teknologibolagen. Men uppgången har även dragit med sig värderingen av övriga amerikanska börsbolag.

ANNONS
ANNONS

Värderingsskillnaden till resten av världen är nu markant. Värderingsmultiplarna är 50 till 100 procent högre i USA än i Europa.

Det har nästan alltid varit högre värderingar, men aldrig så här stor skillnad. Men de investerare som tidigare ansett att det är en felvärdering har ångrat sig.

Läs även: Därför är börsen bäst både på kort och lång sikt [Dagens PS]